Počet záznamů: 1  

Influence of surfactants on properties of chemically synthesized polypyrrole

 1. 1.
  0105702 - UMCH-V 20043272 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Omastová, M. - Trchová, Miroslava - Stejskal, Jaroslav
  Influence of surfactants on properties of chemically synthesized polypyrrole.
  [Vliv surfaktantů na vlastnosti chemicky připravovaného polypyrolu.]
  Polymer Preprints. Roč. 45, č. 2 (2004), s. 575-576. ISSN 0032-3934.
  [Fall National ACS Meeting. Philadelphia, 22.08.2004-27.08.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA202/02/0698
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: polypyrrole * chemical polymerization
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  This study tries to provide a deeper insight on the performance of anionic, cationic and non-ionic surfactants during the chemical oxidative synthesis of PPy in aqueous media. The influence of the surfactants on the composition of prepared PPy was checked by elemental analysis, its structure was studied by infrared spectroscopy and thermal stability was investigated by thermogravimetric analysis.

  Práce se snaží o hlubší pochopení působení aniontových, kationtových a neiontových surfaktantů během chemické oxidační syntézy polypyrrolu ve vodném prostředí. Vliv surfaktantů na složení připravovaného PPy bylo zjišťováno pomocí elementární analýzy, jeho struktura byla studována pomocí infračervené spektroskopie a tepelná stabilita byla sledována pomocí termogravimetrické analýzy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012916

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.