Počet záznamů: 1  

Phototriggered atmospheric degradation of poly[methyl(phenyl)silanediyl] in the presence of ultraviolet absorbers

 1. 1.
  0105694 - UMCH-V 20043264 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Meszároš, Oto - Schmidt, Pavel - Pospíšil, Jan - Nešpůrek, Stanislav
  Phototriggered atmospheric degradation of poly[methyl(phenyl)silanediyl] in the presence of ultraviolet absorbers.
  [Fotochemicky iniciovaná atmosférická degradace poly[methyl(fenyl)silanediylu] za přítomnosti absorbérů UV záření.]
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 42, č. 3 (2004), s. 714-721. ISSN 0887-624X. E-ISSN 1099-0518
  Grant CEP: GA MŠk ME 543
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: polysilanes * irreversible degradation * photooxidation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.773, rok: 2004

  Oxidative changes in poly[methyl(phenyl)silanediyl] films exposed in a Weather-O-Meter ATLAS Ci 3000+ were monitored by Fourier transform infrared spectroscopy. Increases in absorption in the siloxane, carbonyl, and hydroxyl regions, decreases in absorption in the Si-Si region, and changes in the aromatic C-H bond region were monitored.

  Oxidační změny poly[methyl(fenyl)silanediylových] filmů exponovaných ve Weatherometeru ATLAS Ci 3000+ byly sledovány Fourierovskou infračervenou spektroskopií. Byla sledována zvýšená absorpce v oblasti siloxanové, karbonylové a hydroxylové a pokles absorpce v oblasti vazeb Si-Si a změny v oblasti aromatických vazeb C-H.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000178

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.