Počet záznamů: 1  

Přístupy použité v studii půdní mikrobiální diverzity na hnědouhelných výsypkách

 1. 1.
  0105459 - UPB-H 20043064 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chroňáková, Alica - Elhottová, Dana - Malý, S. - Krištůfek, Václav
  Přístupy použité v studii půdní mikrobiální diverzity na hnědouhelných výsypkách.
  [Approaches applied in study of soil microbial diversity in brown coal post-mining chronosequences.]
  Život v pode 5., Zborník z medzinárodného seminára. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2004, s. 42-49.
  [Život v pode /5./. Bratislava (SK), 27.01.2004-28.01.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA526/03/1259
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
  Klíčová slova: ARDRA * colliery heaps * microbial community
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Bylo studováno půdní mikrobiální společenstvo na hnědouhelných výsypkách (sukcesní plochy: iniciální 0-rané 10-střední 20-pozdní 42 let staré, Sokolov, severozápadní Čechy) pomocí metod fenotypických (Sherlock MIDI System - screening dominantních heterotrofních druhů, PLFA - fosfolipidické mastné kyseliny, Biolog System - analýza využití C - substrátů) a genotypických (ARDRA - restrikční analýza amplifikované ribozomální DNA). PLFA profily se lišily mezi jednotlivými sukcesními stadii a také mezi svrchní (0-5 cm) a minerální (10-15 cm) vrstvou. Iniciální a raná stadia byla bohatá na Actinobacteria, ve středním stadiu převažovaly Gram negativní bakterie a Fungi; pozdní stadium bylo charakteristické rozvojem microeukaryot. Rozdíly ve funkční diverzitě byly nejvýraznější mezi pozdní fází sukcese a mladšími stadii. Pro společenstvo pozdního stadia bylo charakteristické vyšší využívání uhlovodíků, naopak u mladších stadií byly preferovány aminokyseliny a karboxykyseliny jako zdroje uhlíku. Ve skladbě ARDRA profilů aktinomycetového společenstva se našly rozdíly v přítomnosti proužků o velikosti 550 a 440 pb (párů bází) u raného stadia, což indikuje vyšší diverzitu na raném stadiu ve srovnání s ostatními.

  Soil microbial community of colliery spoil heaps during primary succession (succession plots: initial [0]-early [10]-mid [20]-late [42 years old], Sokolov, North-West Bohemia) was studied by using both phenotyping methods (phospholipid fatty acids - PLFA pattern, carbon utilisation patterns - Biolog system, dominant heterotrophic bacterial species - Sherlock MIDI System) and genotyping method (ARDRA - Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis). PLFA pattern was clearly different among individual succession stages as well as among the top (0-5 cm) and the mineral (10-15 cm) layer. The PLFA biomarkers indicated that the initial and the early stages were enriched by actinobacteria; the mid stage by Gram negative bacteria and fungi; the late stage was characteristic by the development of microeukaryota. The Biolog System showed significant functional diversity of microbial communities only between late and the younger succession stages. The community on the late stage was characteristic by higher utilisation of carbohydrates. On the other hand the communities on early and mid stage preferred amino-acids and carboxy-acids as carbon substrate. ARDRA patterns of Actinomycetes communities were quite similar but bands around 550 bp and 440 bp indicate that the highest diversity was on the early stage in the comparison with the others.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012702

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.