Počet záznamů: 1  

Application of microbial identification system (Sherlock MIS) for identification of forest litter bacterial strains - preliminary results

 1. 1.
  0105400 - UPB-H 20043005 RIV SIGLE CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jirout, Jiří - Petrásek, Jiří - Elhottová, Dana - Krištůfek, Václav - Nováková, Alena - Rusek, Josef
  Application of microbial identification system (Sherlock MIS) for identification of forest litter bacterial strains - preliminary results.
  [Použití metody Sherlock MIS System pro identifikaci bakteriálních izolátů z lesního opadu – předběžné výsledky.]
  Present methods for investigation of microbial community biodiversity in soils and substrates. České Budějovice: Institute of Soil Biology AS CR, 2004, s. 47-51. ISBN 80-86525-03-1.
  [Present methods for investigation of microbial community biodiversity in soils and substrates. Methodological workshop /9./. České Budějovice (CZ), 02.03.2004-03.03.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
  Klíčová slova: Sherlock MIS * identification * forest litter bacterial strains
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  This work has been related to the effect of climatic changes (especially warming) on communities of forest litter bacteria. We simulated this effect with use of litter bags with beech and/or oak litter transported to beech and spruce forest. After 2, 6 and 12 months of exposition we collected and analysed the samples. We measured quantitative and qualitative characteristics of bacteria and micromycetes community structure in all variants of forest/litter combinations (number of CFU, description of bacterial morphotypes, identification of dominant bacterial morphotypes with MIDI Sherlock Microbial Identification System). We found out that there were differencies in diversity in all variants in exposition time. From the first to the third sampling the CFU bacterial number has decreased whereas CFU micromycetes number has increased. Multivariate comparison (PCA based on relative distribution of bacterial morphotypes in samples) separated the oak litter bacterial community in spruce forest soil as the most different variant among the others.

  Studie se vztahuje k vlivu klimatických změn (zejména globálnímu oteplování) na společenstva bakterií a mikromycét lesního opadu. Tento vliv byl simulován prostřednictvím manipulačního terénního pokusu s uměle zaneseným bukovým a dubovým opadem do smrkového lesa. Po 2, 6 a 12 měsících byla provedena kvalitativní a kvantitativní analýza bakteriálního a mikromycetového společenstva exponovaného opadu. Rozdíly v biodiverzitě byly zjištěny ve všech variantách během expozice opadu. Bakteriální počty během expozice klesaly zatímco počty mikromycétů vzrůstaly. Mnohorozměrná analýza (PCA), založená na relativním zastoupení bakteriálních morfotypů ve vzorcích, oddělila jako nejvíce odlišné společenstvo dubového opadu exponovaného ve smrkovém lese.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012643

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.