Počet záznamů: 1  

DACH1 inhibits transforming growth factor-beta signaling through binding Smad4

 1. 1.
  0105361 - UMG-J 20043155 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Wu, K. - Yang, Y. - Wang, C. - Davoli, M. A. - D'Amico, M. - Li, A. - Cveklova, K. - Kozmik, Zbyněk - Lisanti, M. P. - Russell, R. G. - Cvekl, A. - Pestell, R. G.
  DACH1 inhibits transforming growth factor-beta signaling through binding Smad4.
  [DACH1 potlačuje přenos signálu transformujícího růstového faktoru beta vazbou na Smad4.]
  Journal of Biological Chemistry. Roč. 278, č. 51 (2003), s. 51673-51684. ISSN 0021-9258. E-ISSN 1083-351X
  Grant CEP: GA MŠk LN00A079
  Klíčová slova: Dach1, smad
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 6.482, rok: 2003

  The vertebrate homologues of Drosophila dachshund, DACH1 and DACH2, have been implicated as important regulatory genes in development. DACH1 plays a role in retinal and pituitary precursor cell proliferation and DACH2 plays a specific role in myogenesis. DACH proteins contain a domain (DS domain) that is conserved with the proto-oncogenes Ski and Sno. Since the Ski/Sno proto-oncogenes repress AP-1 and SMAD signaling, we hypothesized that DACH1 might play a similar cellular function. Herein, DACH1 was found to be expressed in breast cancer cell lines and to inhibit transforming growth factor-beta (TGF-beta)-induced apoptosis. DACH1 repressed TGF-beta induction of AP-1 and Smad signaling in gene reporter assays and repressed endogenous TGF-beta-responsive genes by microarray analyses. DACH1 bound to endogenous NCoR and Smad4 in cultured cells and DACH1 co-localized with NCoR in nuclear dotlike structures. NCoR enhanced DACH1 repression, and the repression of TGF-beta-induced AP-1 or Smad signaling by DACH1 required the DACH1 DS domain. The DS domain of DACH was sufficient for NCoR binding at a Smad4-binding site. Smad4 was required for DACH1 repression of Smad signaling. In Smad4 null HTB-134 cells, DACH1 inhibited the activation of SBE-4 reporter activity induced by Smad2 or Smad3 only in the presence of Smad4. DACH1 participates in the negative regulation of TGF-beta signaling by interacting with NCoR and Smad4

  Geny obratlovců DACH1 a DACH2 homologní s Drosophila dachshund jsou považovány za důležité vývojové regulační geny. DACH1 působí v proliferaci prekurzorových buněk sítnice a hypofýzy a DACH2 hraje specifickou úlohu v myogenezi. Proteiny DACH obsahují doménu (doména DS), která je konzervována s protoonkogeny Ski a Sno. Jelikož protoonkogeny Ski/Sno potlačují přenos signálu AP-1 a SMAD, předpokládali jsme, že by DACH1 mohl hrát podobnou buněčnou funkci. Zde bylo zjištěno, že DACH1 je exprimován v buněčných liniích rakoviny prsu a potlačuje apoptózu vyvolanou transformujícím růstovým faktorem beta (TGF-beta). DACH1 bránil indukci přenosu signálu AP-1 a Smad zprostředkovaného TGF-beta v testech s reportérovým genem a potlačoval geny odpovídající na TGF-beta v analýzách "microarray". DACH1 se vázal na endogenní NcoR a Smad4 v kultivovaných buňkách a byl lokalizován ve stejných místech jako NcoR v jaderných tečkovitých strukturách. NcoR posiloval represi DACH1 a k potlačení přenosu signálu AP-1 či Smad vyvolanému TGF-beta byla nezbytná DS doména DACH1. DS doména DACH postačovala k vazbě NcoR do vazebného místa pro Smad4. Smad4 byl nezbytný pro represi DACH1 a přenos signálu Smad. U buněk HTB-134 neobsahujících Smad4 potlačoval DACH1 aktivaci reportérové aktivity SBE-4 vyvolané Smad2 či Smad3 pouze za přítomnosti Smad4. DACH se účastní negativní regulace přenosu signálu TGF-beta interakcí s NcoR a Smad4
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012604

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.