Počet záznamů: 1  

Monoclonal antibodies specific for the empty conformation of HLA-DR1 reveal aspects of the conformational change associated with peptide binding

 1. 1.
  0105351 - UMG-J 20043142 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Carven, G. J. - Chitta, S. - Hilgert, Ivan - Rushe, M. M. - Baggio, R. F. - Palmer, M. - Arenas, J. E. - Strominger, J. L. - Hořejší, Václav - Santambrogio, L. - Stern, L. J.
  Monoclonal antibodies specific for the empty conformation of HLA-DR1 reveal aspects of the conformational change associated with peptide binding.
  [Monoklonální protilátky specifické pro prázdnou konformaci HLA-DR1 ukazují aspekty konformační změny spojené s vazbou peptidů.]
  Journal of Biological Chemistry. Roč. 279, č. 16 (2004), s. 16561-16570. ISSN 0021-9258. E-ISSN 1083-351X
  Grant CEP: GA MŠk LN00A026
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: immunoreceptor * signalling
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 6.355, rok: 2004

  Class II major histocompatibility complex (MHC) proteins bind peptides and present them at the cell surface for interaction with CD4+ T cells as part of the system by which the immune system surveys the body for signs of infection. Peptide binding is known to induce conformational changes in class II MHC proteins on the basis of a variety of hydrodynamic and spectroscopic approaches, but the changes have not been clearly localized within the overall class II MHC structure. To map the peptide-induced conformational change for HLA-DR1, a common human class II MHC variant, we generated a series of monoclonal antibodies recognizing the beta subunit that are specific for the empty conformation. Each antibody reacted with the empty but not the peptide-loaded form, for both soluble recombinant protein and native protein expressed at the cell surface. Antibody binding epitopes were characterized using overlapping peptides and alanine scanning substitutions and were localized to two distinct regions of the protein. The pattern of key residues within the epitopes suggested that the two epitope regions undergo substantial conformational alteration during peptide binding. These results illuminate aspects of the structure of the empty forms and the nature of the peptide-induced conformational change

  Proteiny hlavního histokompatibilitního systému 2. třídy vážou peptidy a prezentují je na buněčném povrchu, aby mohly reagovat s CD4+ T buňkami jako součást systému, kterým imunitní systém kontroluje příznaky infekce v těle. Na základě různých hydrodynamických a spektroskopických postupů bylo zjištěno, že vazba peptidů vyvolává konformační změny u proteinů MHC 2. třídy, ale tyto změny nebyly v rámci celkové struktury MHC 2. třídy jasně lokalizovány. Abychom zmapovali konformační změnu HLA-DR1, známé varianty MHC 2. třídy, vyvolanou peptidy, připravili jsme sérii monoklonálních protilátek rozpoznávajících podjednotku beta, která je specifická pro prázdnou konformaci. Každá protilátka reagovala s prázdnou formou, ale ne s formou obsazenou peptidem, protože jak rozpustný rekombinantní protein, tak nativní protein byly exprimovány na buněčném povrchu. Epitopy vázající protilátky byly charakterizovány pomocí překrývajících se peptidů a hledání nahrazených alaninů a byly lokalizovány do dvou odlišných oblastí proteinu. Uspořádání klíčových zbytků v epitopech naznačilo, že v obou epitopových oblastech dochází při vazbě peptidů k podstatným konformačním změnám. Tyto výsledky objasňují strukturální aspekty prázdné formy a povahu konformační změny vyvolané peptidy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012594

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.