Počet záznamů: 1  

Transcription Factor NF-IL6 (C/EBPbeta) Activates the Expression of the Mouse MHC Class I H2-Kb Gene in Response to TNF-alpha via the Intragenic Downstream Regulatory Element

 1. 1.
  0105301 - UMG-J 20043061 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hatina, J. - Jansa, Petr - Reischig, J.
  Transcription Factor NF-IL6 (C/EBPbeta) Activates the Expression of the Mouse MHC Class I H2-Kb Gene in Response to TNF-alpha via the Intragenic Downstream Regulatory Element.
  [Transkripční faktor NF-IL6 (C/EBPbeta) aktivuje expresi myšího genu MHC 1. třídy H2-Kb v reakci na TNF-alfa pomocí regulačního elementu nacházejícího se uvnitř genu po směru transkripce.]
  Journal of Interferon and Cytokine Research. Roč. 22, - (2002), s. 741-749. ISSN 1079-9907. E-ISSN 1557-7465
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LN00A079
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: Mouse MHC Class I Gene, Intragenic Downstream Regulatory Element
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.885, rok: 2002

  The intragenic downstream regulatory element of the H2-K(b) gene (H2DRE) retains full competence to be induced by tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) treatment. Chloramphenicol acetyltransferase (CAT) reporter gene assay revealed that NF-IL6 is able to elevate transcription from H2DRE. Moreover, transient transfection of an NF-IL6 expression vector increased both constitutive and TNF-alpha-induced mRNA levels of endogenous H2 class I genes, and transfection of an NF-IL6 dominant negative construct decreased the expression of endogenous H2 class I genes in a dose-dependent manner. Two potential NF-IL6 (C/EBPbeta) binding motifs within the H2DRE were uncovered. Using the EMSA and antibody supershift assay, we were able to confirm these two putative NF-IL6 binding motifs as a high-affinity and a low-affinity binding site. We conclude that the H2-K(b) gene belongs to target genes of the NF-IL6 (C/EBPbeta) in the course of the cellular response to TNF-alpha

  Regulační element nacházející se uvnitř genu po směru transkripce u genu H2-K(b) (H2DRE) si zachovává plnou schopnost být indukován nádorovým nekrotickým faktorem alfa (TNF-alfa). Testování s reportérovým genem pro chloramfenikol-acetyltransferázu (CAT) ukázalo, že NF-IL6 je schopen zvyšovat transkripci z H2DRE. Navíc přechodná transfekce expresního vektoru pro NF-IL6 zvyšovala jak konstitutivní hladiny, tak hladiny mRNA endogenních genů H2 1. třídy vyvolané TNF-alfa, a transfekce NF-IL6 dominantně negativního konstruktu snižovala expresi endogenních genů H2 1. třídy kvantitativní závislostí. Uvnitř H2DRE byly odhaleny dva potenciální vazebné motivy NF-IL6 (C/EBPbeta). Pomocí EMSA a testu "antibody supershift" se nám podařilo potvrdit tyto dva předpokládané vazebné motivy pro NF-IL6 jako vysokoafinitní a nízkoafinitní vazebné místo. Vyvodili jsme, že gen H2-K(b) patří mezi cílové geny pro NF-IL6 (C/EBPbeta) během buněčné odpovědi na TNF-alfa
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012545

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.