Počet záznamů: 1  

Interakce povrchových proteinů spermií v reprodukčním procesu

 1. 1.
  0105285 - UMG-J 20043032 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jonáková, Věra - Kraus, Marek - Maňásková, Pavla - Liberda, J. - Tichá, M.
  Interakce povrchových proteinů spermií v reprodukčním procesu.
  [Interaction of sperm surface proteins in the reproduction process.]
  Alergie. Supplementum 2. Praha: Tigis, spol.s r.o., 2004, s. 70. ISSN 1212-687x.
  [Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /21./. Brno (CZ), 03.11.2004-06.11.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA303/02/0433; GA ČR GP303/02/P069; GA ČR GP303/04/P070; GA MZd NJ7463
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: sperm surface proteins * lectin-like interaction * mammalian reproduction
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie

  Savčí reprodukce zahrnuje vysoce regulované biochemické interakce mezi komplementárními molekulami lokalizovanými na povrchu spermie a vajíčka a rovněž s látkami přítomnými v přirozeném okolí obou gamet. Proteiny kančí semenné plasmy AQN, AWN spermadhesiny a DQH protein, které jsou vázány na spermii během ejakulace, hrají důležitou roli v procesech reprodukce. Vazba spermie k buňkám oviduktu, rozpoznávání gamet a vazba spermie ke glykoproteinové síti zony pellucidy je zprostředkována protein-sacharidovou interakcí, lektinovou vazbou. Přirozenou funkční formou proteinů kančí semenné plasmy se zdají být jejich agregované formy, při kterých se uplatňuje další typ interakce (protein-protein). Proteinové agregáty tvoří povrchovou vrstvu spermie a její remodelování v samičím reprodukčním traktu je důležité během kapacitace spermie a pro primární vazbu spermie na vajíčko.

  Mammalian fertilization includes highly regulated biochemical interactions between complementary molecules located on the surfaces of both gametes as well as those present in the natural environment of the gametes. Boar seminal plasma proteins AQN, AWN spermadhesins and DQH protein that are bound to the sperm at ejaculation play important role in the reproduction process. Binding of sperm to epithelial cells, recognition of gametes and binding of sperm to glycoprotein of zona pellucida are mediated by protein-saccharide interaction, lektin-type interaction. Another type of interaction (protein-protein) participates in the formation of aggregated forms, which seem to be the natural functional forms of seminal plasma proteins. Protein aggregates form the sperm coating layers and their re-modeling in the female reproductive tract is imporatnt for the sperm capacitation and for the primary binding of spermto the ovum.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012531

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.