Počet záznamů: 1  

Concurrent versus Sequential Chemoradiotherapy with Cisplatin and Vinorelbine in Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Randomized Study

 1. 1.
  0105221 - UIVT-O 20040212 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
  Zatloukal, P. - Petruželka, L. - Zemanová, M. - Havel, L. - Janků, F. - Judas, L. - Kubík, A. - Křepela, E. - Fiala, P. - Pecen, Ladislav
  Concurrent versus Sequential Chemoradiotherapy with Cisplatin and Vinorelbine in Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Randomized Study.
  [Randomizovaná studie lokálně pokročilého nemalobuněčného nádoru plic - paralelní versus sekvenční aplikace chemoterapie Cisplatinou a Vinorelbinem.]
  Lung Cancer. Roč. 46, - (2004), s. 87-98. ISSN 0169-5002. E-ISSN 1872-8332
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1030915
  Klíčová slova: concurrent chemoradiotherapy * sequential chemoradiotherapy * locally advanced non-small cell lung cancer * cisplatin * vinorelbine
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 2.914, rok: 2004

  This study compared the safety and efficacy of concurrent and sequential CRT, with chemotherapy (CT) consisting of a cisplatin and vinorelbine regimen, in patients with locally advanced NSCLC. In the concurrent arm (arm A), RT was started on day 4 of cycle 2; whilst in the sequential arm (arm B), RT started within 2 weeks after completion of CT. Fifty-two patients were randomized to concurrent treatment and 50 to the sequential schedule. Overall survival was significantly longer in arm A (median survival 16.6 months) versus arm,B (median survival 12.9 months) (P = 0.023 by means of log-rank test; hazard ratio HR = 0.61, 95% CI of FIR (0.39-0.93)), and time to progression (TTP) was also significantly longer in arm A (median time to progression 11.9 months) versus arm B (median time to progression 8.5 months) (P = 0.024 by means of log-rank test; HR = 0.62, 95% Cl of HR (0.38-0.93)).

  Ve studii je porovnána účinnost a bezpečnost paralelní versus sekvenční aplikace chemoterapie Cisplatinou a Vinorelbinem u pacientů s lokálně pokročilými nemalobuněčnými nádory plic. V rameni studie s paralelním podáváním obou léků (rameno A) byla radioterapie aplikována od 4.dne 2.cyklu zatímco v sekvenčním rameni (rameno B) radioterapie začala 2 týdny po ukončení chemoterapií. Bylo randomizováno 54 pacientů pro paralelní chemoterapii a 50 pro sekvenční. Celkové přežívání pacientů bylo statisticky významně delší v rameni A (medián přežití 16,6 měsíce) oproti rameni B (medián přežití 12.9 měsíce) (P = 0,023 dle log-rank testu; poměr rizik HR = 0,61, 95% CI HR byl (0,39-0,93)). Čas do následné progrese (TTP) byl též statisticky významně delší v rameni A (medián doby do progrese 11,9 měsíce) oproti rameni B (medián doby do progrese 8,5 měsíce) (P = 0,024 dle log-rank testu; poměr rizik HR = 0,62, 95% Cl HR byl (0,38-0,93)).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012468

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.