Počet záznamů: 1  

Studium možností snižování emisí toxických látek při spalování tekutých paliv v kotlích do 70 kW. II. Spalování v hořákových kotlích

 1. 1.
  0105056 - UCHP-M 20040310 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ocelka, T. - Grabic, R. - Tydlitát, Vratislav - Pekárek, Vladimír - Danihelka, P. - Horák, J. - Adamčíková, L. - Krpec, K. - Obal, L.
  Studium možností snižování emisí toxických látek při spalování tekutých paliv v kotlích do 70 kW. II. Spalování v hořákových kotlích.
  [A Study of Possibilities to Reduce Emissions of Toxic Substances at Combustion of Liquid Fuels in Boilers up to 70 kW. II. Combustion in Boilers with Atomizing Burners.]
  Ochrana ovzduší. 16/36/, č. 3 (2004), 1-7. ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA ČR GA101/01/0830
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: waste oil * combustion * toxic substances
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie

  Bylo provedeno 19 experimentálních spalování v hořákových kotlích pro ústřední topení. Byly spalovány odpadní oleje z motorů benzinových a Dieselových . V palivech byl stanonoven obsah těžkých kovů, S,Cl,N,P,H2O,PAU,PCB,hustota a viskozita. V emisích byly stanoveny obsahy SO2, NOx, O2, HCl, CO, těžké kovy, PAU, PCB a PCDD/F.Limity pro emise podle českých předpisů byly splněny. Jsou porovnány střední kongenerové profily PCDD/F v emisích odpařovacích a hořákových kotlů.Jsou porovnány koncentrační intervaly pro měřené toxické látky v emisích z odpařovacích a hořákových kotlů.

  Nineteen experimental combustions were performed in central heating boilers with atomizing burners. Contets of heavy metals,S,Cl,N,P,H2O,PAHs,PCBs,density,viscosity in fuels were determined. Emissions were analyzed for SO2,NOx,O2,HCl,CO,heavy metals,PAHs,PCBs,PCDD/Fs. All limits for emissions according Czech laws were fulfilled. Mean congenere prophiles of PCDD/Fs in emissions of evaporation boilers and of atomic burner boilers are compared.Concentration intervals for measured toxic substances are compared for evaporating and burner boilers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012309

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.