Počet záznamů: 1  

Description of Transport Mechanism in Polymeric Membrane via Sorption in Steady State

 1. 1.
  0105011 - UCHP-M 20040265 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fialová, Kateřina
  Description of Transport Mechanism in Polymeric Membrane via Sorption in Steady State.
  [Popis transportního mechanismu v polymerní membráně prostřednictvím sorbce v ustáleném stavu.]
  Book of Abstracts. Geesthacht: GKSS Research Centre, 2004 - (Castano, M.; Schipolowski, T.; Siegert, M.), s. 82-83
  [Network Young Membrains 6th Meeting. Hamburg (DE), 22.09.2004-24.09.2004]
  Grant CEP: GA ČR GD203/03/H140; GA AV ČR IAA4072402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: vapor permeation * pervaporation * membrane transport
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Pervaporation and vapor permeation are considered as the most well-known membrane processes for the separation of liquid and vapor mixtures. They have found use in many application areas as environment (water, air purification), pharmaceutical industry (medical treatment, drug delivery), chemical and food processing, bioseparation. The aim of the present study is to investigate the transport mechanism of pure propan-1-ol and toluene through a linear low-density polyethylene (LLDPE) membrane under different experimental conditions. The sorption, permeation and pervaporation experiments were made to obtain the diffusivity, flux and concentration gradient in the polyethylene membrane. .

  Pervaporace a permeace par jsou považovány za nejznámější membránové procesy pro dělení kapalných a plynných směsí. Tyto procesy našly využití v mnoha oblastech jako ochrana životního prostředí (čištění vod a ovzduší), farmaceutický a chemický průmysl, zpracování potravin a bioseparacích. Cílem práce je studium transportního mechanismu čistého propanolu a toluenu polyethylenovou membránou (lineární nízkohustotní polyethylen) za různých experimentálních podmínek. Sorpční, permeační a pervaporační experimenty byly provedeny za účelem získání informací o difuzivitě a koncentračních gradientu v polyethylenové membráně.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012264

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.