Počet záznamů: 1  

Preparation of MgO Catalytic Support in Shaped Mesoporous High Surface Area Form

 1. 1.
  0104996 - UCHP-M 20040250 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Gulková, Daniela - Šolcová, Olga - Zdražil, Miroslav
  Preparation of MgO Catalytic Support in Shaped Mesoporous High Surface Area Form.
  [Příprava katalytického nosiče MgO ve vysokopovrchové, mesoporézní tvarované formě.]
  Microporous and Mesoporous Materials. Roč. 76, 1-3 (2004), s. 137-149. ISSN 1387-1811. E-ISSN 1873-3093
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921
  Klíčová slova: MgO support * sigh Surface area * texture
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 2.093, rok: 2004

  Shaped MgO support of high surface area (307-397 m2 g-1), mesoporous texture and good hardness was prepared by hydration/calcination of commercial, low surface area MgO. For MgO(w), the paste MgO/H2O was kneaded, extruded, dried at room temperature and calcined in a fixed bed reactor at high space velocity of air flow. The samples MgO(m) and MgO(et) were prepared by the new simplified sol-gel method: MgO(w) was treated with methanol/water and ethanol/water mixture, respectively, and calcined. Texture of our MgO was evaluated by N2 adsorption and compared with our data for commercial Al2O3 supports and literature data for MgO prepared by the original sol-gel method. Our MgO exhibited a similar XRD peaks broadening as described in literature for the original sol-gel MgO, but somewhat different ratio of the heights of XRD peaks. The weight of our MgO increased by about 40% at ambient air, indicating deep hydration of the sample.

  Tvarovaný MgO nosič s vysokým povrchem (307-397 m2 g-1), mesoporézní texturou a dobrou tvrdostí byl připraven hydratací a následnou kalcinací komerčního MgO s malým povrchem. Nosič MgO(w) byl připraven hnětením pasty MgO/H2O a následující extruzí, sušením za laboratorní teploty a kalcinací v reaktoru s pevným ložem katalyzátoru a vysokou prostorovou rychlostí průtoku vzduchu. Vzorky MgO(m) a MgO(et) byly připraveny novou zjednodušenou sol-gel metodou: MgO(w) byl impregnován směsí methanol/voda či ethanol/voda a zkalcinová. Textura připraveného MgO byla charakterizována adsorpcí dusíku a porovnána s našimi daty o komerčních nosičích Al2O3 a o MgO připraveném v literatuře původní sol-gel metodou. Náš MgO měl podobné rozšíření XRD píků jako MgO připravený v literatuře originální sol-gel metodou; poměr výšek XRD píků byl ale poněkud jiný. Při skladování na vzduchu vzrostla váha našeho MgO o 40%, což ukazuje na hlubokou hydrataci vzorku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012250

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.