Počet záznamů: 1  

Laser-Induced Gas-Phase Pyrolysis of Dimethyl Selenium: Chemical Deposition of Selenium and Poly(selenoformaldehyde)

 1. 1. 0104768 - UCHP-M 20040022 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pokorná, Dana - Urbanová, Markéta - Bastl, Zdeněk - Šubrt, Jan - Pola, Josef
  Laser-Induced Gas-Phase Pyrolysis of Dimethyl Selenium: Chemical Deposition of Selenium and Poly(selenoformaldehyde).
  [Laserově iniciovaná pyrolýza plynného dimetylselenu: chemická deposice selenu a poly(selenoformaldehydu).]
  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Roč. 71, č. 2 (2004), s. 635-644. ISSN 0165-2370
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072107; GA MŠk OC 523.60
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921; CEZ:AV0Z4032918; CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: dimethyl selenium * laser pyrolysis * selenium films
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 1.352, rok: 2004

  Continuous-wave and pulsed CO2 laser-induced and SF6-photosensitized pyrolysis of dimethyl selenium yields methane, ethene and ethane as three major gaseous products and affords chemical vapour deposition of a composite of elemental selenium and a polymer assigned from FTIR and XP spectra as poly(selenoformaldehyde). The mechanism of the pyrolysis is discussed in terms of radical paths and transient formation of selenoformaldehyde

  Pyrolýza plynného dimetyl selenu iniciovaná kontinuálním a pulsním CO2 laserem a fotosenzibilovaná hexafluoridem síry vede k tvorbě metanu, etanu a etylenu (třem hlavním produktům) a dovoluje chemickou deposici selenu a polymeru, jehož struktura byla interpretována pomocí IČ a XP spekter jako poly(selenoformaldehyd). Mechanismus pyrolýzy je diskutován v termínech radikálových reakcí a přechodné tvorby selenoformaldehydu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012034