Počet záznamů: 1  

Nano-Structured Crystalline Te Films by Laser Gas-Phase Pyrolysis of Dimethyl Tellurium

 1. 1.
  0104767 - UCHP-M 20040021 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pola, Josef - Pokorná, Veronika - Boháček, Jaroslav - Bastl, Zdeněk - Ouchi, A.
  Nano-Structured Crystalline Te Films by Laser Gas-Phase Pyrolysis of Dimethyl Tellurium.
  [Nanostrukturované krystalické filmy Te produkované laserově iniciovanou pyrolýzou dimetylteluru v plynné fázi.]
  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Roč. 71, č. 2 (2004), s. 739-746. ISSN 0165-2370. E-ISSN 1873-250X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4072107; GA MŠk OC 523.60
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921; CEZ:AV0Z4032918; CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: dimethyl tellurium * tellurium films * laser
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.352, rok: 2004

  Pulsed CO2 laser-induced and SF6-photosensitized pyrolysis of dimethyl tellurium yields ethane, methane, ethene and propane, and affords chemical vapour deposition of nano-structured crystalline tellurium films that are stable against oxidation on air. Distribution of the gaseous products being different from that in earlier reported conventional pyrolysis is related to the elimination of hot wall effects. The deposited tellurium films are shown as more stable against oxidation than nanostructured amorphous tellurium films deposited previously through UV laser photolysis of dimethyl tellurium

  Pulsním CO2 laserem iniciovaná a SF6-fotosenzibilovaná pyrolýza dimetylteluru vede k tvorbě etanu, metanu, etylenu a propanu a dovoluje chemickou deposici nanstrukturovaných krystalických filmů teluru z plynné fáze. Filmy jsou stabilní vůči oxidaci na vzduchu. Distribuce plynných produktů lišící se od distribuce pro konvenční pyrolýzu je vysvětlena eliminací vlivu horkých stěn. Deponované krystalické Te filmy jsou vůči oxidaci stabilnější než amorfní Te filmy deponované pomocí UV laserově iniciované fotolýzy dimetylteluru
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012033

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.