Počet záznamů: 1  

Nest defence, enemy recognition and nest inspection behaviour of experimentally parasitized Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus

 1. 1.
  0104747 - UBO-W 20040140 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Honza, Marcel - Grim, T. - Čapek Jr., Miroslav - Moksnes, A. - Roskaft, E.
  Nest defence, enemy recognition and nest inspection behaviour of experimentally parasitized Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus.
  [Obrana hnízda, rozpoznávání nepřítele a chování během kontroly hnízda u experimentálně parazitovaných rákosníků obecných Acrocephalus scirpaceus.]
  Bird Study. Roč. 51, č. 3 (2004), s. 256-263. ISSN 0006-3657. E-ISSN 1944-6705
  Grant CEP: GA ČR GA206/00/P046; GA AV ČR IAA6093203; GA MŠMT VS96019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: Cuculus canorus * brood parasitism * eggs
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.729, rok: 2004
  http://www.ingentaconnect.com/content/bto/bird/2004/00000051/00000003/art00009

  Host responses to Cuckoo, control Pigeon dummies and human intruder were observed. Host behaviour at 71 nests was video-recorded for 30 minutes at four experimental groups of nests. Reed Warblers did not respond differently to the Cuckoo and the control species. The experimental procedure had no significant effect on the behaviour of hosts during the study period. We were unable to find any differences in the time spent at the nest, clutch inspection behaviour and nest defence behaviour between morning and afternoon experimental groups. Our results do not support the hypothesis that afternoon laying by the Cuckoo is maintained by a selection pressure from the host. We observed no ejection or egg-pecking during the 30-min period after the experimental parasitism. Low aggression and non-specificity of host responses in our study area are in line with the fact that the Reed Warbler is an intermediate rejecter of Cuckoo eggs as expected from the spatial habitat structure hypothesis.

  Studovali jsme reakce hostitele na kukačku, kontrolní atrapu holuba a lidského vetřelce. Chování hostitele v 71 hnízdech jsme točili videokamerou po dobu 30 minut u čtyř pokusných skupin hnízd. Rákosníci obecní nereagovali různým způsobem na kukačku a kontrolní druh. Pokusy neměly žádný významný vliv na chování hostitelelů během období výzkumu. Nezjistili jsme žádné rozdíly v čase stráveném na hnízdě, v chování při kontrole snůšky a obraně hnízda mezi ranními a odpoledními pokusnými skupinami. Naše výsledky nepodporují hypotézu, že odpolední snášení vajec kukačkou je udržováno selekčním tlakem ze strany hostitele. Během 30 minut po pokusné parazitaci jsme nezjistili žádné odmítání nebo rozklovávání vajec. Nízká agresivita a nespecifičnost reakcí hostitele v námi studované oblasti jsou v souladu se skutečností, že rákosník obecný je druhem se středně pokročilým odmítáním kukaččích vajec jak předpokládala hypotéza prostorové struktury habitatu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0012013

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.