Počet záznamů: 1  

Effect of cadmium on hematological indices of common carp (Cyprinus carpio L.)

 1. 1.
  0104731 - UBO-W 20040044 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Drastichová, J. - Svobodová, Z. - Lusková, Věra - Máchová, J.
  Effect of cadmium on hematological indices of common carp (Cyprinus carpio L.).
  [Vliv kadmia na hematologické ukazatele kapra obecného (Cyprinus carpio L.).]
  Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Roč. 72, č. 4 (2004), s. 725-732. ISSN 0007-4861. E-ISSN 1432-0800
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: common carp * haematology * cadmium
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 0.528, rok: 2004
  http://www.springerlink.com/content/k1165kk79hdjfqjf/fulltext.pdf

  Considering the erythrocyte profile, the main response to the acute exposure to cadmium was a significant increase of erythrocyte, haemoglobin and haematocrit values compared to the control group. Values of MCV, MCH and MCHC were comparable in both the control and experimental groups. Adaptive changes in red blood cell system were probably a response to impairment of gas exchange in cadmium-affected gills. Leukocyte profile of the experimental groups resulted in significantly lower leukocyte and lymphocyte count. In the contrary, there was a significant increase in relative count of monocytes, metamyelocytes, band neutrophiles and segmented neutrophiles. Absolute count of monocytes, metamyelocytes, band- and segmented neutrophile granulocytes, relative and absolute count of myelocytes, were comparable in both groups during the study. That poisoning of fish with metals might also result in impairment suppression of non-specific and specific immune response.

  Hodnocení reakce charakteristik červených krvinek na akutní expozici kadmia prokázalo výrazné zvýšení počtu erytrocytů, hemoglobinu a hematokritu ve srovnání s kontrolní skupinou. Hodnoty MCV, MCH a MCHC byly srovnatelné jak u kontrolní tak u experimentální skupiny. Adaptační změny v systému červených krvinek byly pravděpodobně reakcí na zhoršení plynové výměny v žábrech v důsledku vlivu kadmia. U bílých krvinek v experimentálních skupinách došlo k průkaznému snížení jak počtu leukocytů, tak i lymfocytů. Naproti tomu bylo výrazné zvýšení relativního počtu monocytů, metamyelocytů, proužkových neutrofilů (vázaných) a segmentovaných neutrofilů. Absolutní počet granulocytů, relativní a absolutní počet myelocytů byly srovnatelné v obou skupinách. Otravy ryb kovy by mohly být rovněž důsledkem zhoršení potlačení nespecifické a specifické imunitní reakce
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011997

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.