Počet záznamů: 1  

Ethanol acts as a potent agent sensitizing colon cancer cells to the TRAIL-induced apoptosis

 1. 1.
  0104650 - BFU-R 20043032 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Vaculová, Alena - Hofmanová, Jiřina - Souček, Karel - Anděra, Ladislav - Kozubík, Alois
  Ethanol acts as a potent agent sensitizing colon cancer cells to the TRAIL-induced apoptosis.
  [Etanol zvyšuje citlivost nádorových buněk tlustého střeva k apoptóze indukované TRAILem.]
  FEBS Letters. Roč. 577, 1-2 (2004), s. 309-313. ISSN 0014-5793. E-ISSN 1873-3468
  Grant CEP: GA ČR GA524/04/0895; GA AV ČR KSK5011112; GA AV ČR IBS5004009
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: TNF-related apoptosis-inducing ligand * ethanol * apoptosis
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.843, rok: 2004

  Identification of mechanisms of modulation of the TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)-induced apoptosis is important for its potential use in anticancer therapy. Ethanol can induce cell death in vitro and in vivo by different signalling pathways. Its effect in combination with death ligands is unknown. We investigated how ethanol modulates the effects of TRAIL in colon cancer cells. After combined TRAIL and ethanol treatment, a potentiation of caspase-8, -9, -3 activation, a proapoptotic Bid protein cleavage, a decrease of mitochondrial membrane potential, a complete poly(ADP)ribose polymerase cleavage, and disappearance of antiapoptotic Mcl-1 protein were demonstrated. Ethanol acts as a potent agent sensitizing colon cancer cells to TRAIL-induced apoptosis.

  Identifikace mechanismů modulace apoptózy indukované pomocí TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand) je důležitá pro jeho potenciální využití v protinádorové terapii. Etanol může indukovat buněčnou smrt jak in vitro, tak in vivo pomocí různých signálních drah. Jeho účinek v kombinaci s ligandy smrti je neznámý. Studovali jsme, zda etanol ovlivňuje účinek TRAILu na nádorové buňky tlustého střeva. Po společném působení TRAILu a etanolu jsme prokázali posílení aktivace kaspázy-8, -9, -3, štěpení pro-apoptotického proteinu Bid, snížení mitochondriálního membránového potenciálu, kompletní štěpení poly(ADP)ribosyl polymerázy a vymizení anti-apoptotického proteinu Mcl-1. Etanol zvyšuje citlivost střevních nádorových buněk k apoptóze indukované TRAILem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011916

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.