Počet záznamů: 1  

Voltammetric behavior of DNA modified with osmium tetroxide 2,2'-bipyridine at mercury electrodes

 1. 1.
  0104640 - BFU-R 20043022 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Havran, Luděk - Fojta, Miroslav - Paleček, Emil
  Voltammetric behavior of DNA modified with osmium tetroxide 2,2'-bipyridine at mercury electrodes.
  [Voltametrické chování DNA modifikované komplexem oxidu osmičelého s 2,2'-bipyridinem na rtuťových elektrodách.]
  Bioelectrochemistry. Roč. 63, 1-2 (2004), s. 239-243. ISSN 1567-5394. E-ISSN 1878-562X
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4004108; GA AV ČR KJB4004302; GA ČR GA204/00/D049; GA ČR GA204/03/0566; GA AV ČR IBS5004107; GA AV ČR KSK4055109
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5004920
  Klíčová slova: chemical modification of DNA * osmium tetroxide complexes * cyclic voltammetry
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.261, rok: 2004

  Osmium tetroxide complexes with nitrogen ligands (L) are probes of DNA structure and electroactive labels of DNA. Here adducts of single-stranded (ss) DNA with osmium tetroxide 2,2'-bipyridine (DNA-Os,bipy) were studied by cyclic voltammetry for the first time. It was found that at neutral pH DNA-Os,bipy produces three redox couples in the potential range between 0 and - 1 V (peaks I-III) and a cathodic peak at about - 1.3 V (peak W). The latter peak decreased with increasing scan rate, and peaks arising from the forward and reverse scans exhibited the same direction, suggesting catalytic nature of the electrode process. We concluded that this peak corresponds to the known differential pulse voltammettic (polarographic) peak of DNA-Os,L adducts for which catalytic hydrogen evolution is responsible. In contrast, currents of cathodic peaks II and III increased almost linearly with increasing scan rate, suggesting involvement of adsorption in the electrode processes.

  Komplexy oxidu osmičelého s dusíkatými ligandy (L) jsou strukturní sondy a elektroaktivní značky DNA. V této práci byly poprvé adukty jednořetězové DNA s OsO4 a 2,2’-bipyridinem (DNA-Os,bipy) studovány pomocí cyklické voltametrie na rtuťových elektrodách. Zmiňovaný adukt poskytuje v neutrálním pH tři redoxní páry píků při potenciálech mezi 0 a –1 V (píky I-III) a katodický pík při –1,3 V (pík IV). Pík IV klesá s rostoucí rychlostí posuvu potenciálu a píky v přímém i zpětném scanu mají stejnou orientaci, to naznačuje katalytickou povahu elektrodového procesu. Na základě těchto skutečností usuzujeme, že tento pík odpovídá známému píku v diferenciální pulzní voltametrii (polarografii) DNA-Os,L, který je způsoben katalytickým vylučováním vodíku. Naproti tomu, proudy katodických píků II a III rostou téměř lineárně se vzrůstající rychlosti posunu potenciálu, což naznačuje účast adsorpce v elektrodovém procesu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011906

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.