Počet záznamů: 1  

Regeneration capacity of calli derived from immature embryos in spring barley cultivars

 1. 1.
  0104372 - UEB-Q 20043036 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Halámková, Eva - Vagera, Jiří - Ohnoutková, Ludmila
  Regeneration capacity of calli derived from immature embryos in spring barley cultivars.
  [Regenerační kapacita kalusů odvozených z nezralých embryí kultivarů jarního ječmene.]
  Biologia Plantarum. Roč. 48, č. 2 (2004), s. 313-316. ISSN 0006-3134. E-ISSN 1573-8264
  Grant CEP: GA ČR GA521/00/P050
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
  Klíčová slova: callus induction * dicamba * 2,4-dichlorophenoxyacetic acid
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.744, rok: 2004

  Callogenesis, somatic embryogenesis and regeneration capacity in twenty-three agronomically important spring barley (Hordeum vulgare L.) cultivars on induction media with 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) or 3,6-dichloro-o-anisic acid (dicamba) and on modified regeneration media were studied. The frequency of zygotic embryos exhibiting callogenesis varied from 88 to 100 % according to genotype. Dicamba was more suitable for somatic embryogenesis induction and exhibited a higher frequency of regenerants than did 2,4-D. Green regenerants were obtained in all cultivars, and there were no albino plants. Except for cv. Victor all cultivars used in the experiment showed lower regeneration capacity as compared to the model cv. Golden Promise.

  Kalogeneze, somatická embryogeneze a schopnost regenerace byla studována u dvaceti tří agronomicky významných kultivarů jarního ječmene (Hordeum vulgare L.) na indukčních médiích s 2,4-dichlorophenoxyoctovou kyselinou (2,4-D) nebo 3,6-dichloro-o-anýzovou kyselinou (dicamba) a na upraveném regeneračním médiu. Četnost zygotických embryí představených kalogenezí se pohybovala od 88 do 100 % podle genotypu. Dicamba byla vhodnější pro indukci somatické embryogeneze a vykazovala vyšší četnost regenerantů než 2,4-D. Zelené regeneranty byly odvozeny u všech kultivarů, albikátní rostliny se nevyskytovaly. S výjimkou cv. Viktor všechny kultivary použité v experimentu vykazovaly nižší frekvenci regenerace rostlin než modelový kultivar Golden Promise.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011646

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.