Počet záznamů: 1  

Effect of exogenous cytokinins, auxins and adenine on cytokinin N-glucosylation and cytokinin oxidase/dehydrogenase activity in de-rooted radish seedlings

 1. 1.
  0104354 - UEB-Q 20043017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Blagoeva, Elitsa - Dobrev, Petre - Malbeck, Jiří - Motyka, Václav - Gaudinová, Alena - Vaňková, Radomíra
  Effect of exogenous cytokinins, auxins and adenine on cytokinin N-glucosylation and cytokinin oxidase/dehydrogenase activity in de-rooted radish seedlings.
  [Vliv exogenních cytokininů, auxinů a adeninu na N-glukosylaci cytokininů a aktivitu cytokinin oxidázy/dehydrogenázy v klíčních rostlinách ředkvičky.]
  Plant Growth Regulation. Roč. 44, č. 1 (2004), s. 15-23. ISSN 0167-6903. E-ISSN 1573-5087
  Grant CEP: GA ČR GA522/99/1130; GA AV ČR IAA6038002; GA MŠk LN00A081; GA MŠk ME 505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
  Klíčová slova: Auxin * Cytokinin * Cytokinin oxidase/dehydrogenase
  Kód oboru RIV: GE - Šlechtění rostlin
  Impakt faktor: 0.693, rok: 2004

  The role of cytokinin N-glucosylation and degradation by cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKX, EC 1.5.99.12) in response to application of exogenous auxins (2,4-dichlorophenoxyacetic acid [2,4-D] and α-naphthaleneacetic acid [NAA]) and cytokinins (N6-benzyladenine [BA] and trans-zeatin [Z]) was investigated in de-rooted seedlings of Raphanus sativus L. cv. Rampouch. Both auxins applied for 24 h at 1 and 10 μM concentration increased N-glucosylation of exogenously applied [3H]dihydrozeatin (DHZ) by up to 20%. The level of endogenous 7N-glucosides (of Z, isopentenyladenine [iP] and DHZ) was increased by 2,4-D and NAA at 10 μM concentration by 28 and 23%, respectively, the level of Z being decreased by 90 and 59%, respectively. 2,4-D and NAA suppressed CKX activity ca. by half. Exogenous cytokinins Z and BA applied at 1 and 10 μM concentration stimulated 7N-glucosylation of [3H]DHZ (by up to 40%). BA both at 1 and 10 μM, increased the level of endogenous Z by up to 35% and that of 7N-glucosides by up to 27%. BA application also strongly stimulated CKX activity (by up to 180%). Feeding with 1 and 10 μM Z resulted in ca. 100-fold and 2000-fold increase of Z level, respectively. The main metabolite, Z7G, was increased ca. 6-fold and 60-fold, respectively. Levels of Z 9-glucoside (Z9G), trans-zeatin riboside (ZR) and Z O-glucoside (ZOG) were elevated to lesser extent. As compared to BA, Z had only negligible effect on CKX activity.

  Vliv aplikace exogenních auxinů (2,4-dicholorofenoxyoctové kyseliny [2,4-D] and -naftyloctové kyseliny [NAA]) a cytokininů (N6-benzyladeninu [BA] a trans-zeatinu [Z]) na N-glukosylaci cytokininů a jejich degradaci cytokinin oxidázou/dehydrogenázou (CKX, EC 1.5.99.12) byl sledován v nadzemních částech klíčních rostlin ředkvičky Raphanus sativus cv. Rampouch. Oba auxiny (v koncentraci 1 and 10 μM) vedly po 24 hodinové inkubaci ke zvýšení N-glukosylace exogenního [3H]dihydrozeatinu (DHZ) až o 20%. Hladina endogenních 7N-glukosidů (Z, isopentenyladeninu [iP] a DHZ) byla zvýšena po aplikaci 10 μM 2,4-D a 10 μM NAA o 28%, respektive 23%. Přičemž hladina endogenního Z byla snížena o 90%, respektive 59%. 2,4-D a NAA snížily aktivitu CKX zhruba na polovinu. Exogenní cytokininy Z a BA aplikované v koncentraci 1 a 10 μM stimulovaly 7N-glukosylaci [3H]DHZ (až o 40%). BA (1 μM a 10 μM) vedl ke zvýšení hladiny endogenního Z až o 35% a 7N-glukosidů až o 27%. Aplikace BA silně stimulovala aktivitu CKX (až o 180%). Inkubace s 1 a 10 μM Z vedla k téměř 100-násobnému, respektive 2000-násobnému navýšení hladiny Z. Koncentrace hlavního metabolitu, Z7G, se zvýšila 6-násobně respektive 60-násobně. Hladiny Z 9-glukosidu (Z9G), ZR a Z O-glukosidu (ZOG) byly zvýšeny v podstatně menší míře. Ve srovnání s BA měl Z pouze zanedbatelný efekt na aktivitu CKX. Adenin (1 - 500 μM) byl přednostně 7N-glukosylován, což mělo za následek částečnou inhibici 7N-glukosylace [3H]DHZ. Ve vysokých koncentracích (100 – 500 μM) adenin zvyšoval endogenní hladiny fyziologicky aktivních cytokininů, obzvláště Z, avšak neměl žádný efekt na aktivitu CKX. Získané výsledky prokázaly, že N-glukosylace cytokininů je součástí negativního působení auxinů na hladinu fyziologicky aktivních cytokininů a že se uplatňuje rovněž ve znovu-ustavení homeostáze cytokininů po aplikaci exogenních cytokininů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011628

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.