Počet záznamů: 1  

Obnova vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenské nádrži Římov po povodni v roce 2002

 1. 1.
  0104287 - HBU-Z 20043022 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Hejzlar, Josef - Kaštovská, Klára - Seďa, Jaromír - Znachor, Petr - Jarošík, Jiří - Haider, Z.
  Obnova vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenské nádrži Římov po povodni v roce 2002.
  [Restoration of aquatic ecosystem and water quality in the drinking-water reservoir Římov after the flood in 2002.]
  Sborník konference Vodárenská biologie 2004. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR, 2004 - (Ambrožová, J.), s. 62-67. ISBN 80-903203-9-2.
  [Vodárenská biologie 2004. Praha (CZ), 04.02.2004-05.02.2004]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/01/0201; GA AV ČR(CZ) IAA3017301; GA AV ČR(CZ) KSK3046108
  Klíčová slova: flood hydrodynamics * phytoplankton * zooplankton
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  Extrémní povodeň v povodí Malše v srpnu 2002 výrazně změnila hydrodynamiku nádrže Římov (destratifikace a zkrácení doby zdržení vody z několika měsíců na jednotky dnů) a způsobila problémy ve vodárenské úpravě následným dlouhodobým zvýšením koncentrací rozpuštěných organických látek, biocenózu vodního ekosystému však ovlivnila relativně málo. Došlo sice k vyplavení značné části biomasy fytoplanktonu i zooplanktonu z nádrže, po povodni se však původní dominantní druhy obnovily během méně než jednoho měsíce. Společenstvo ryb nebylo ovlivněno téměř vůbec, kromě dočasného obohacení druhy z toků a rybníků v povodí. Tyto výsledky ukazují, že nádržový ekosystém je vzhledem ke kolísání hydrologických podmínek velmi stabilní.

  The extreme flood event in the catchment of the Malše River in August 2002 markedly changed hydrodynamics of Římov Reservoir (loss of thermal stratification; water residence time dropped from months to single days) and caused problems in water treatment due to a long-lasting increase in concentrations of dissolved organic matter. However, biota of the aquatic ecosystem was influences relatively little. Although large proportions of phytoplankton and zooplankton biomasses were flushed out of the reservoirs the originally dominant species re-established in their original size of biomass within less than one month. The fish community was influenced almost negligibly except for a temporal enrichment by species from streams and fishponds. These results evidence that the reservoir ecosystem is very stable towards fluctuations of hydrologic conditions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011561

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.