Počet záznamů: 1  

Monokarpické rostliny schopné přežít silnou disturbanci

 1. 1.
  0104153 - BU-J 20045009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Klimešová, Jitka
  Monokarpické rostliny schopné přežít silnou disturbanci.
  [Monocarpic plants surviving severe disturbance.]
  Zprávy České botanické společnosti. Roč. 38, č. 19 (2003), s. 37-48. ISSN 1212-3323.
  [Expanzní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny Expansive species in the Czech flora and ssociated landscape changes. Praha, 23.11.2001-24.11.2001]
  Grant CEP: GA AV ČR KSK6005114; GA ČR GA206/01/1039
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
  Klíčová slova: regenerative root sprouting * monocarpic plants * disturbance
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Na základě rešerše literatury bylo nalezeno 40 monokarpických druhů rostlin české flóry schopných odnožovat adventivně z kořenů. Byla formulována hypotéza, že druhy s touto schopností mají na nepravidelně a nepředpověditelně silně narušovaných stanovištích výhodu před ostatními monokarpickými rostlinami. Přesto bylo zjištěno, že pouze 15 z nalezených druhů významně expanduje na sekundární stanoviště. V práci je předložena studie morfologie růstu pěti monokarpických druhů schopných odnožovat z kořenů (Alliaria petiolata, Barbarea vulgaris, Oenothera biennis, Reseda lutea a Rorippa palustris) s důrazem na schopnost poraněných rostlin opakovaně kvést, tvořit adventivní kořeny a růst klonálně.

  During literature survey ability of adventitious sprouting from roots were found in 40 species of monocarpic plants from Czech flora. It is hypothesised that the species with this ability have advantage in unpredictably and severe disturbed habitats over other monocarpic species. However, only 15 species out of the list are remarkably expanding into secondary communities. Field observations of morphology of five species (Alliaria petiolata, Barbarea vulgaris, Oenothera biennis, Reseda lutea a Rorippa palustris) after disturbance are presented with emphasise on repeated flowering, ability to form adventitious roots and potential for clonal growth.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011434

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.