Počet záznamů: 1  

K technologii štípané industrie magdalénienu: analýza jader z jeskyně Pekárny

 1. 1.
  0104088 - ARU-G 20043011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Voláková, Sylvie
  K technologii štípané industrie magdalénienu: analýza jader z jeskyně Pekárny.
  [To the Technology of Magdalenian Chipped Stone Industry: An Analysis of Cores from the Pekárna Cave.]
  Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales = Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. Roč. 86, č. 1 (2001), s. 101-116. ISSN 0323-0570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910
  Klíčová slova: Pekárna Cave * Magdalenian * lithic technology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Jeskyně Pekárna se nachází v jižní části Moravského krasu, v kterém se soustředí magdalénienské osídlení Moravy. Analýza 597 jader nalezených na lokalitě ukázala, že nejpoužívanější surovinou je glacigenní silicit (48 %), následovaný spongolitem, dalšími lokálními materiály a radiolaritem. Importované suroviny byly těženy intenzivněji a pečlivěji než místní materiály. Soubor jader z jeskyně Pekárna nepřekračuje rámec typické magdalénienské štípané industrie a prokazuje existenci kontaktů mezi Moravou a vzdálenými oblastmi.

  The Pekárna Cave is situated in the southern part of the Moravian Karst, which is the centre of Magdalenian settlement of Moravia. Analysis of 597 cores found on the site documented that the most used rock is glacial flint (48 %), followed by spongolite, other local materials and radiolarite. Imported rocks were exploited to a greater degree and received better treatment as compared to the local materials. The core assemblage from the Pekárna Cave does not surpass the typical Magdalenian chipped stone industry and proves the existence of connection between Moravia and distant areas.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011369

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.