Počet záznamů: 1  

Comparison of pollutant concentrations in solid and liquid deposited precipitations at the Milesovka Mt

 1. 1.
  0104037 - UFA-U 20040026 RIV ZA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fišák, Jaroslav - Tesař, Miroslav - Řezáčová, Daniela - Fottová, D.
  Comparison of pollutant concentrations in solid and liquid deposited precipitations at the Milesovka Mt.
  [Porovnání koncentrací polutantů v pevných a kapalných usazených srážkách na Milešovce.]
  International Conference on Fog, Fog Collection and Dew /3/. Cape Town: FogQuest, 2004, K1-1-K1-4.
  [International Conference on Fog, Fog Collection and Dew /3./. Cape Town (ZA), 11.10.2004-15.10.2004]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA3042301
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3042911
  Klíčová slova: precipitation * pollutant concentrations * fog
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  The important contribution of solid deposited precipitation to the precipitation total is demonstrated by maximum values of rime weight in this paper. The absolute maximum of 52.3 kg/m2 was detected at the Milesovka Mt. on December 28th 2002. The methods of sampling liquid and solid deposited precipitation and the differences in pollutant concentrations are described. The following components were analysed: conductivity (cond.), acidity (pH), cations Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, and anions F-, Cl-, NO3-, SO42-. The attention was given only to the deposited precipitation originated from fogs without falling precipitation. The differences in relative content of selected free ions in average samples of rime and fog are presented together with their absolute values

  Významný příspěvek pevných usazených srážek k celkovému srážkovému úhrnu je v tomto příspěvku ukázán na maximálních hodnotách hmotnosti námrazy. Absolutní maximum 52,3 kg/m2 bylo zaznamenáno na Milešovce 28. prosince 2002. Jsou zde popsány metody odběrů vzorků kapalných a pevných usazených srážek a rozdíly v koncentracích polutantů. Byly analyzovány následující komponenty: conductivity (cond.), acidity (pH), cations Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, and anions F-, Cl-, NO3-, SO42-. Pozornost byla zaměřena pouze na usazené srážky bez výskytu srážek padajících. Prezentován je relativní obsah vybraných volných iontů v průměrném vzorku z námrazy i mlhy spolu s jejich absoulutními hodnotami
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011325

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.