Počet záznamů: 1  

Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: Petrological and geochemical characteristics

 1. 1.
  0103880 - GLU-S 20043035 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Ulrych, Jaromír - Fediuk, F. - Lang, Miloš - Martinec, Petr
  Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: Petrological and geochemical characteristics.
  [Svrchnopaleozoické vulkanity z vnitrosudetské pánve v Českém masívu: petrologická a geochemická charakteristika.]
  Chemie der Erde-Geochemistry. Roč. 64, č. 2 (2004), s. 127-153. ISSN 0009-2819. E-ISSN 1611-5864
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA3013903
  Klíčová slova: Late Paleozoic * volcanic rocks * Bohemian Massif
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 0.643, rok: 2004

  Late Paleozoic volcanic rocks in the Intra-Sudetic Basin of the Bohemian Massif in the Czech Republic can be subdivided into two series: (I) a minor bimodal trachyandesite-rhyolite series of Upper Carboniferous age with initial 87Sr/86Sr of ca. 0.710 and Nd values of -6.1 also characteristic of volcanics of the near Krkonoše Piedmont Basin (0.707 and -6.0, Ulrych et. al., 2003) and (II) a major differentiated basaltic trachyandesite- trachyandesite-trachyterhyolite series of Lower Permian age with lower initial 87Sr/86Sr of ca. 0.705-0.708 and Nd values ranging from -2.7 to -3.4/-4.1. The mafic rocks represent mantle-melt(s) overprinted by crust during assimilation-fractional crystallization. The Sr-Nd isotopic data confirm a significant crustal component in the volcanic rocks that may have been inherited from the upper mantle source and/or from assimilation of older crust during magmatic underplating and shallow-level melt fractionation.

  Svrchnopaleozoické vulkanity z vnitrosudetské pánve Českého masívu v České republice lze rozdělit do dvou sérií: (I) minoritní bimodální trachyandesit-rhyolitové série svrchně karbonského stáří s iniciálním poměrem 87Sr/86Sr cca 0.710 a e Nd hodnotou -6.1 charakteristických též pro vulkanity blízké podkrkonošské pánve (0.707 a -6.0, Ulrych et. al., 2003) a (II) hlavní diferenciovaná basaltický trachyandesit- trachyandesit-trachyt-rhyolitová série spodnopermského stáří s nízkými iniciálními poměry 87Sr/86Sr cca 0.705-0.708 a eNd hodnotami v rozpětí -2.7 až -3.4/-4.1. Mafické horniny representují plášťové taveniny ovlivněné kůrou během asimilace a frakční krystalizace. Sr-Nd isotopické údaje potvrzují významný podíl korové komponenty ve vulkanických horninách, který může být zděděný ze svrchnoplášťového zdroje a/nebo vzniklý asimilací staré kůry během magmatického "underplating" a při mělce-úrovňové taveninové frakcionaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011182

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.