Počet záznamů: 1  

Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints

 1. 1.
  0103877 - GLU-S 20043032 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Ulrych, Jaromír - Štěpánková, Jana - Novák, Jiří Karel - Pivec, Edvín - Prouza, V.
  Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints.
  [Vulkanická aktivita v pozdně variském podrkonošské pánvi: petrologické a geochemické upřesnění.]
  Slovak Geological Magazine. Roč. 8, 3-4 (2002), s. 219-234. ISSN 1335-096X
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA3013903
  Klíčová slova: Late Palaeozoic volcanism * Krkonoše Piedmont Basin * geochemistry
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Three groups of Late Palaeozoic volcanic rocks can be distinguished in the Krkonoše Piedmont Basin: (1) trachyandesites, andesites  trachytes, trachydacites, (II) basaltic trachyandesites, basaltic andesites  basalts, trachybasalts, and (III) rhyolites. Volcanic activity started in the Late Carboniferous, producing calcalkaline (basic) to intermediate volcanics of group I in the southern part of the Krkonoše Piedmont Basin, and migrated north during the Permian, producing calc-alkaline transitional (mildly alkaline ?) intermediate and acid volcanics of groups II and III. Volcanic rocks of intermediate composition are of Carboniferous and permian ages, whereas acid volcanics prevailed in the Permian. Basic to intermediate rock members (groups I and II) represent mantle-derived products affected by crustal contamination during the assimilation-fractional crystallization (AFC) process. Although the primary magma composition is obscured by pervasive crustal assimilation, DM or HIMU sources are more probable than the EM source.

  Tři skupiny svrchnopaleozoických vulkanických hornin mohou být vyčleněny v podkrkonošské pánvi: (1) trachyandesity, trachyty, trachydacity, (II) basaltické trachyandesity, basaltické andesity > trachybasalty a (III) rhyolity. Vulkanická aktivita započala v pozdním karbonu, produkovala vápenato-alkalické (basické) až intermediální vulkanity skupiny I v jižní části podkrkonošské pánve a migrovala v průběhu permu na sever a produkovala vápenato-alkalické přechodné (slabě alkalické ?) intermediální a kyselé vvulkanity skupiny II a III. Vulkanické horniny intermediálního složení jsou karbonského a permského stáří, zatímco kyselé vulkanity převládají v permu. Basické až intermediální horninové členy (skupina I a II) representují plášťové produkty ovlivněné korovou kontaminací během asimilačních a frakčně krystalizačních (AFC) procesů. Přestože je složení primárního magmatu komplikováno pervasivní korovou asimilací, jako zdroj lze předpokládat spíše DM, nebo HIMU než EM.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011179

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.