Počet záznamů: 1  

Proměny současné české rodiny. Rodina - gender - stratifikace

 1. 1.
  0103762 - SOU-Z 20043204 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Čermáková, Marie - Maříková, Hana - Šanderová, J. - Tuček, Milan - Maříková, H. (ed.)
  Proměny současné české rodiny. Rodina - gender - stratifikace.
  [Transformation of the Contemporary Czech Family: Family - Gender - Stratification.]
  Praha: SLON, 2000. 170 s. ISBN 80-85850-93-1
  Grant CEP: GA AV ČR IAE8028902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
  Klíčová slova: family * gender * stratification
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Tato studie kombinuje sociologický a ekonomický pohled na českou rodinu s genderovým přístupem, což umožňuje zachytit některé její vnitřní proměny v průběhu posledního desetiletí z jiných zorných úhlů, než bývá obvyklé. Objektem analýzy jsou jednak úplné rodiny (rodinné domácnosti), neboť jsou převažujícím typem domácností - jsou sledovány změny v jejich ekonomickém postavení, jednak ekonomicky aktivní muži a ženy. Srovnání jejich sociálního postavení je provedeno podle souhrnného statusu i statusů parciálních. Speciální pozornost je věnována genderovým nerovnostem uvnitř rodiny i dvoukariérovému manželství jako specifickému typu partnerského svazku, který může sehrát podstatnou roli nositele změn v uspořádání vztahů mezi mužem a ženou v současné české rodině. Není zde opominuta analýza specifik zaměstnanosti českých žen, která odlišují ženskou část naší populace od žen žijících a pracujících ve vyspělých západoevropských zemích, a je zde rovněž zhodnocen význam zaměstnanosti žen pro existenci a vývoj české rodiny.

  The study combined a socio-economic perspective of the Czech family with a gender perspective, and this made it possible to capture some of the internal transformations of the Czech family that took place over the last decade from a new point of view. The analysis concentrated on the predominant type of family households - two-parent families. Changes in their economic position were studied, and the social position of economically active men and women living in families was compared according to their aggregate status as well as partial statuses. Here we analyse the specificities of Czech women's employment which distinguish them from the population of working women in developed Western countries, and assess the importance of women's employment for the existence, development and shape of the Czech family. We paid special attention to two-career marriages as a specific type of partnership which could play a significant role as a driving force of changes in the arrangement of relationships between men and women in contemporary family.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011069

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.