Počet záznamů: 1  

Výzkum jako narativní konstrukce

 1. 1.
  0103760 - PSU-E 20043024 RIV SIGLE CZ cze G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
  Chrz, Vladimír - Miovský, M. (ed.) - Čermák, I. (ed.) - Řehan, V. (ed.)
  Výzkum jako narativní konstrukce.
  [Research as narrative reconstruction.]
  Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2004. 12 s. ISBN 80-244-0909-7.
  [Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku/3./. Olomouc (CZ), 26.01.2004-28.01.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
  Klíčová slova: story * narrative research * autobiographical interview
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Příspěvek je pokusem reflektovat \\"co děláme v narativním výzkumu\\". Za tímto účelem je nejprve tematizována narativní perspektiva, spočívající v chápání narativní konstrukce jako způsobu \\"dávání významu\\" zkušenosti.Poté jsou specifikována data narativní povahy(především autobiografické rozhovory), jako určitý, kontextuální výraz strukturace zkušeností. Dále je charakterizován postup narativního výzkumu spočívající v rekonstrukci způsobu vytváření významu narativními prostředky. V rámci tohoto postupu se výzkumník snaží uchopit, předvést a zvýraznit struktury \\"dávání významu\\" zkušenosti, jako struktury narativně konstruované. V takto nastoleném teoreticko-metodologickém rámci je pojednána řada kategorií, které mohou sloužit jako pojmová osnova při narativní rekonstrukci významu.

  Contribution represents an attempt to reflect!what we do in narrative research\\". For this aim, narrative pespective, which consists in comprehension of narrative construction as a mode of giving the meaning to experience, is discussed. After this, narrative data(first of all the autobiographical interviews) are specified as a partial, contextual expression of structuring tje experience. Futher, the mthod of narrative research, which consists of reconstructing the making of the meaning by narrative means, is characterized. In frame of this process, researcher attempts to grasp, reveal and acent the structures of giving the meaning to experience as the structures constructed by narrative means. In this theoretical and methodological frame of reference, a set of categories, which can serve as a conceptual schema in the process of narrative reconstruction of meaning, are discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011067

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.