Počet záznamů: 1  

Vývoj rodové identity dětí mladšího a středního školního věku

 1. 1.
  0103759 - PSU-E 20043023 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Janošová, Pavlína
  Vývoj rodové identity dětí mladšího a středního školního věku.
  [Development of Gender Identity in Children of Younght and Middle School Age.]
  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 38, č. 3 (2003), s. 216-235. ISSN 0555-5574
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
  Klíčová slova: gender role acquirement * gender identity development * younght school age
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Tématem studie bylo zjistit, jakým způsobem se vyvíjejí některé aspekty rodové identity a role dětí mladšího a středního věku. Respondenty tvořily soubory žáků 1.,3. a 5. ročníků základních škol. Vývoj genderových složek osobnosti byl sledován z hlediska nejoblíbenějších hraček či herních činností respondentů, na základě genderové příslušnosti jejich nejlepších kamarádů, představ o budoucím povolání a rozboru kresby lidské postavy. Výsledky vesměs potvrzují zahraniční studie a svědčí o vysoké genderové stereotypii dětí tohoto věku (především ve volbě hraček, kamarádů a v kresbě lidské postavy). V odpovědích chlapců se mj. projevila absence dostatečně blízkých mužských vzorů.

  The target the study was to find out how some aspects of gender identity and role acquirement develop in children of younght and middle school age. Respondents were pupils of the primary school(1st, 3rd and 5th grades). The development of the gender aspects of personality was followed with regard to their toy and play preferences, gender oft heir best friends, ideas about their future vocation and anapysis of drawing a human figure. The results confirm foreign studies and confirm a high gender stereotypes in children of this age(especiallly in toy and friends choices and in drawing of human figure). Absence of sufficiently near masculine models was apparent in boys´ answers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0011066

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.