Počet záznamů: 1  

Radially scanned probe measurements in front of the CASTOR lower hybrid antenna

 1. 1.
  0103228 - UFP-V 20040097 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Žáček, František - Petržílka, Václav - Goniche, M. - Devynck, P. - Nanobashvili, S.
  Radially scanned probe measurements in front of the CASTOR lower hybrid antenna.
  [Radiálně rozlišená sondová měření před dolnohybridní anténou tokamaku CASTOR.]
  Contributions to Plasma Physics. Roč. 44, 7-8 (2004), s. 635-642. ISSN 0863-1042. E-ISSN 1521-3986.
  [International Workshop on Electrical Probes in Magnetized Plasma /5./. Greifswald, 21.07.2003-23.07.2003]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA1043101
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
  Klíčová slova: Waves, non-inductive current, tokamak
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.701, rok: 2004

  Lower hybrid waves(LHW) are used for non-inductive generation of the electrical currentin many tokamaks.However,in addition to the current drive,a parasitic acceleration of particles in front of the antennas takes place if the power in high enough.The small tokamak CASTOR allows to carry out measurements directly in the waves-plasma interaction region,using movable Langmuir probes.

  Dolnohybridní vlny jsou využívány v tokamacích k neinduktivní generaci elektrického proudu. Vedle generace proudu uvnitř plazmatu však současně, je-li použito dostatečně velkého výkonu vlny, dochází i parasitickému urychlování částic a to přímo před vysílací anténou. Malý tokamak CASTOR umožňuje, za použití pohyblivých Langmuirovských sond, měření interakce vlny s plazmatem přímo v této interakční oblasti. V předložené práci jsou touto diagnostikou experimentálně studovány fluktuace parametrů plazmatu a elektrických polí v radiálně úzké vrstvě před anténou, kde byl nedávno zjištěn na CASTORu výrazný pokles plovoucího potenciálu sondy. Analýza získaných výsledků ukázala, právě v této oblasti dochází při aplikaci dolnohybridní vlny k významným změnám všech těchto veličin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010544

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.