Počet záznamů: 1  

Changes of ploidy and sexuality status of "Carassius auratus" populations in the drainage area of the River Dyje (Czech Republic)

 1. 1.
  0103160 - UBO-W 20040071 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Lusková, Věra - Halačka, Karel - Vetešník, Lukáš - Lusk, Stanislav
  Changes of ploidy and sexuality status of "Carassius auratus" populations in the drainage area of the River Dyje (Czech Republic).
  [Změny ploidního a sexuálního statusu populací „Carassius auratus“ v povodí řeky Dyje (Česká republika).]
  Ecohydrology & Hydrobiology. Roč. 4, č. 2 (2004), s. 165-171. ISSN 1642-3593. E-ISSN 2080-3397.
  [International Symposium on the Ecology of Fluvial Fishes /9./. Lodz, 23.06.2003-26.06.2003]
  Grant CEP: GA ČR GA206/00/0668; GA AV ČR IBS5045111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
  Klíčová slova: Carassius auratus * goldfish * ploidy status
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Initial populations of Carassius auratus, a non-native species that has been increasingly colonising the waters of the Czech Republic since 1976, were unisexual, consisting of triploid females only. They reproduced through gynogeny, utilising males of various cyprinid species. The first males of C. auratus in the River Dyje drainage area were observed after 1990. At present, the representation of males in population samples mostly does not exceed 10% and they appear to be absent fom certain age groups. Most of the females are triploid, a minor proportion is diploid, and tetraploid individuals occur occasionally. The males are mostly diploid or, rarely, triploid. This species has produced stable populations and has become the dominant fish species in suitable habitats.

  První populace Carassius auratus, nepůvodního druhu, které postupně po roce 1976 obsadily vody České republiky, byly unisexuální a sestávaly pouze z triploidních samic. Rozmnožovaly se gynogenezí s použitím samců různých kaprovitých druhů. První samci C. auratus v povodí řeky Dyje byly zjištěni po roce 1990. V současné době zastoupení samců ve vzorcích z populací většinou nepřevyšuje 10%, a zdá se, že chybí v některých věkových skupinách. Většina samic je stále triploidních, menší část jsou diploidi a tetraploidní samice se vyskytují pouze ojediněle. Samci jsou většinou diploidní nebo vzácně i triploidní. C. auratus vytvořil v ČR stabilní populace a ve vhodných biotopech se stal dominantním druhem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010487

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.