Počet záznamů: 1  

Cloning and expression of PARP-3 (Adprt3) and U3-55k, two genes closely linked on mouse chromosome 9

 1. 1.
  0102941 - UMG-J 20049036 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Urbánek, Pavel - Pačes, Jan - Králová, Jarmila - Dvořák, Michal - Pačes, Václav
  Cloning and expression of PARP-3 (Adprt3) and U3-55k, two genes closely linked on mouse chromosome 9.
  [Klonování a exprese PARP-3 (Adprt3) a U3-55k, dvou genů v těsné blízkosti na myším chromozomu 9.]
  Folia Biologica. Roč. 48, č. 5 (2002), s. 182-191. ISSN 0015-5500. E-ISSN 0015-5500
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5052802; GA ČR GA204/00/0554; GA MŠk(CZ) LN00A079
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: poly(ADP-ribose) polymerase * U3 snoRNP * bi-directional promoter
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.615, rok: 2002

  We characterized the mouse PARP-3 gene encoding poly(ADP-ribose) polymerase 3 and the closely linked U3-55k gene coding for the U3 small nucleolar ribonucleoprotein complex-associated 55-kilodalton protein. The two genes are located in a head-to-head orientation on mouse chromosome 9 and are linked by an approximately 1.5-kb putative bi-directional promoter region. This gene arrangement is conserved between mouse and human orthologues. Using a panel of mRNAs from various adult mouse tissues and organs, the expression profiles of PARP-3, U3-55k, PARP-2 and PARP-1 genes were determined. PARP-3 expression exhibited marked differences among the individual tissues and some degree of tissue specificity, ranging from the highest transcript levels in the skeletal muscle to the barely detectable expression in the whole=brain and testis mRNA. In contrast to PARP-3, the other three genes were expressed ubiquitously, with less variability of mRNA levels

  Charakterizovali jsme myší gen PARP-3 kódující poly(ADP-ribóza) polymerázu 3 a v těsné blízkosti ležící gen U3-55k kódující protein o 55 kilodaltonech spojený s malým nukleolárním ribonukleoproteinovým komplexem. Oba geny jsou umístěny v orientaci počátky k sobě na myším chromozomu 9 a jsou spojeny asi 1,5-kb oblastí předpokládaného dvousměrného promotoru. Toto uspořádání genů je mezi myším a lidským ortologem konzervováno. Pomocí série mRNA z různých tkání a orgánů dospělých myší jsme určili expresní profily genů PARP-3, U3-55k, PARP-2 a PARP-1. Exprese PARP-3 vykazovala v jednotlivých tkáních výrazné rozdíly a určitý stupeň tkáňové specificity, pohybující se od nejvyšší hladiny transkriptů v kosterním svalstvu až po téměř nezachytitelnou expresi v mRNA celého mozku a varlat. Na rozdíl of PARP-3 byly ostatní tři geny exprimovány všude, s nižší variabilitou hladin mRNA
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010278

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.