Počet záznamů: 1  

ISSR-based clustering of cultivated flax germplasm is statistically correlated to thousand seed mass

 1. 1.
  0102844 - UMBR-M 20043060 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Wiesnerová, Dana - Wiesner, Ivo
  ISSR-based clustering of cultivated flax germplasm is statistically correlated to thousand seed mass.
  [Statistické shlukování kultivarů kulturního lnu konstruované na základě ISSR-PCR dat je statisticky korelováno s hmotností tisíce semen (HTS).]
  Molecular Biotechnology. Roč. 26, - (2004), s. 207-214. ISSN 1073-6085. E-ISSN 1559-0305
  Grant CEP: GA ČR GA521/00/0075
  Klíčová slova: flax * genetic markers
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.614, rok: 2004

  Statistically significant correlation between the number of total versus polymorphic bands in ISSR patterns was revealed. One-way ANOVA test confirmed statistically significant differences in average thousand seed mass :TSM between eight subclusters of flax accessions from ISSR-PCR based UPGMA dendrogram, which indicate statistical correlation between flax ISSR polymorphism and thousand seed mass :TSM.

  Byla nalezena statisticky významná korelace mezi celkovým počtem pruhů v ISSR spektrech a počtem polymorfních pruhů tamtéž. ANOVA test potvrdil statisticky významné rozdíly v průměrné hodnotě hmotnosti tisíce semen (HTS) mezi osmi subklastry kultivarů lnu z UPGMA shlukového dendrogramu, které ukazují na statistickou korelaci mezi ISSR polymorfismem kultivarů lnu a znakem hmotnost tisíce semen (HTS).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010181

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.