Počet záznamů: 1  

Enhancement of immunogenicity of HPV16 E7 oncogene by fusion with E. coli beta-glucuronidase

 1. 1.
  0102834 - UMBR-M 20043050 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šmahel, M. - Pokorná, D. - Macková, J. - Vlasák, Josef
  Enhancement of immunogenicity of HPV16 E7 oncogene by fusion with E. coli beta-glucuronidase.
  [Zvýšení imunogenicity onkogenu HPV16 E7 po fúzi s E. coli beta-glukuronidázou.]
  Journal of Gene Medicine. Roč. 6, - (2004), s. 1092-1101. ISSN 1099-498X. E-ISSN 1521-2254
  Grant CEP: GA ČR GA301/02/0852; GA MZd NC7552
  Klíčová slova: immunology * human papillomavirus
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 3.224, rok: 2004

  Human papillomavirus type 16 :HPV16 E7 is an unstable oncoprotein with low immunogenicity. In previous work, we prepared the E7GGG gene containing point mutations resulting in substitution of three amino acids in the pRb-binding site of the HPV16 E7 protein. The findings demonstrate the superior immunisation efficacy of the fusion genes of E7GGG with GUS when compared with E7GGG and Sig/E7GGG/LAMP-1. The E7GGG.GUS-based DNA vaccine might also be efficient against human tumour cells with reduced MHC class I expression.

  Protein E7 lidského papilomaviru typu 16 je nestálý onkogen s nízkou imunogenicitou. V předchozí práci jsme připravili gen E7GGG, obsahující bodové mutace se substitucemi tří aminokyselin v pRb vázacím místě HPV16 E7 proteinu. Nyní jsme zjistili, že fúzní proteiny E7GGG s GUS mají skvělou imunizační schopnost ve srovnání s E7GGG aa Sig/E7GGG/LAMP-1. Vakciny založené na E7GGG.GUS mohou být účinné i proti lidským tumorům se sníženou expresí MHC I antigenů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010171

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.