Počet záznamů: 1  

Pomoc dětí mladšího a středního školního věku otci a matce v domácnosti

 1. 1.
  0102703 - PSU-E 20043012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Janošová, Pavlína
  Pomoc dětí mladšího a středního školního věku otci a matce v domácnosti.
  [Children of younger- and middle-school age helping their fathers and mothers in the household.]
  Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 38, č. 2 (2003), s. 111-127. ISSN 0555-5574
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
  Klíčová slova: gender role acquirement * younger school age * middle school age
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Cílem studie bylo zjistit, jak se liší výchova otce a matky v oblasti zadávání prací souvisejících s údržbou domácnosti vůči dcerám a synům v letech mladšího a středního školního věku. Vytvořené dotazníky byly zadány dětem 1.,3. a 5. ročníků ZŠ.Výchova otců a matek se liší v závislosti na pohlaví i na věku dětí, výchovné tendence otců vůči chlapcům a dívkám se však více podobají tradičnímu pojetí domácnosti.Chlapci plní variabilnější úkoly než dívky, které jsou častěji vedeny otcem i matkou k ženským domácím pracím. Chlapci s věkem výrazně inklinují k činnostem zadaným otcem. Z pohledu dětí, se tzv. mužská práce odehrává mimo interiér bytu, je rozmanitější, občasná, zatímco ženská práce je spojena s prostorem bytu, má každodenní a neměnnný ráz.

  The aim of the study was to find out how upringing of father and mother differ in the area of assigning house works to daughters and sons at younger- and middle- school age in relation to housekeeping. Questionnaires were developed and administered to children of 1th, 3th and 5th grade of basic school. Upringing of father and mother differ in dependence on gender and age children, however, father´s educational tendencies toward boys and girls are more apt to maintain the traditional concept of the household. Boys fulfill more variable tasks than girls, who are more frequently challenged by father and mother to do female-type of house works. The older the boys, the bigger the inclination to fulfill father´s assignments. From the children´s perspective, the so-called male-type of work takes place rather off the apartment, is more variable, not regular, while the femalr-type of work is related to the spaciousness of apartment and represents an everyday and changeless routine.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0010046

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.