Počet záznamů: 1  

Regulation of signal transduction at M2 muscarinic receptor

 1. 1.
  0102557 - FGU-C 20040037 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Krejčí, Alena - Michal, Pavel - Jakubík, Jan - Říčný, Jan - Doležal, Vladimír
  Regulation of signal transduction at M2 muscarinic receptor.
  [Regulace přenosu signálu na M2 podtypu muskarinových receptorů.]
  Physiological Research. Roč. 53, Suppl.1 (2004), s. S131-S140. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  Grant CEP: GA ČR GA305/01/0283; GA ČR GA309/02/1331; GA AV ČR IAA5011206; GA AV ČR IAA5011306
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922
  Klíčová slova: cholinergic transmission * allosteric modulation * muscarinic receptor subtypes
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.140, rok: 2004

  This overview summarizes our recent experimental effort in investigating certain aspects of M2 muscarinic receptor functioning concerning i) the molecular determinants that contribute to the binding of allosteric modulators, ii) G-protein coupling specificity and subsequent cellular responses and iii) possible functional assays that exploit the unique properties of allosteric modulators for characterization of muscarinic receptor subtypes in intact tissue. A detailed knowledge of allosteric properties of muscarinic receptors is required to permit drug design that will modulate signal transmission strength of specific muscarinic receptor subtypes. Furthermore, allosteric modulation of signal transmission strength is determined by cooperativity rather than concentration of allosteric modulator and thus reduces the danger of overdose

  Tento přehled shrnuje výsledky našeho současného úsilí při zkoumání fungování muskarinového receptoru podtypu M2 z těchto úhlů pohledu: 1. Molekulární stanovení vazby alosterických modulátorů. 2. Určitost spřažení s G-proteiny a následných buněčných odpovědí. 3. Možné využití výjimečných vlastností alosterických modulátorů ve funkčních pokusech k určení podtypů muskarinových receptorů v nedotčených tkáních. Aby bylo možno navrhnout látky, které by měnily sílu přenosu signálu pouze určitých podtypů muskarinových receptorů, je potřeba poznat vlastnosti alosterických modulátorů do všech podrobností. Výhodou alosterické modulace je, že síla přenosu signálu je určena v zásadě faktorem kooperativity a nikoliv koncentrací alosterického modulátoru, což snižuje nebezpečí předávkování
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009905

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.