Počet záznamů: 1  

Ionic boundaries in biological capillary electrophoresis

 1. 1.
  0102303 - UIACH-O 20043077 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Foret, František - Klepárník, Karel - Gebauer, Petr - Boček, Petr
  Ionic boundaries in biological capillary electrophoresis.
  [Iontová rozhraní v biologické kapilární elektroforéze.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1053, 1-2 (2004), s. 43-57. ISSN 0021-9673. E-ISSN 1873-3778
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4031103; GA AV ČR IBS4031209; GA ČR GA203/03/0515
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4031919
  Klíčová slova: ionic boundaries * DNA
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.359, rok: 2004

  Ion migration in electrophoresis always leads to the formation of ionic boundaries. While some types of the ionic boundaries can be formed intentionally, other, naturally formed boundaries, may cause unexpected effects. Some of the boundaries often go unnoticed in practice; however, many effects of the ionic boundaries formed by the sample matrix and background electrolyte components are frequently observed in capillary electrophoresis (CE). This critical article attempts to review some of the important effects of the ionic boundaries observed or utilized during the CE of biologically important samples

  Migrace iontů v elektroforéze vždy vede k tvorbě iontových rozhraní. Zatímco některé typy iontových rozhraní mohou být tvořeny záměrně, jiné typy vznikající přirozeně, mohou vést k neočekávaným efektům. Některá rozhraní zůstavají v praxi nepozorována, zatímco jiné efekty rozhraní tvořených matricí vzorku a složkami základního elektrolytu jsou běžně pozorovány v kapilární elektroforéze. Tento kritický článek dává přehled o některých důležitých efektech iontových rozhraní pozorovaných nebo použitých při kapilární elektroforéze biologicky významných vzorků
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009658

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.