Počet záznamů: 1  

Trapping of stibine on a molybdenum foil strip

 1. 1.
  0102253 - UIACH-O 20043028 RIV HU eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dočekal, Bohumil - Krejčí, P.
  Trapping of stibine on a molybdenum foil strip.
  [Záchyt stibanu na pásku molybdenové folie.]
  6th European Furnace Symposium and 11th Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry. Budapest: MKE - Hungarian Chemical Society Spectrochemical Association, 2004 - (Galbács, G.), s. 25. ISBN 963-9319-38-4.
  [European Furnace Symposium /6./ and Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry /11./. Balatonföldvár (HU), 27.06.2004-30.06.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0453
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4031919
  Klíčová slova: trapping of hydride forming elements * miniature electrothermal devices * molybdenum foi
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  A prototype of a miniature collection device based on a molybdenum strip combined with miniature hydrogen diffusion flame was designed and a complementary study of trapping antimony hydride on the molybdenum strip was performed to that dealing with arsenic and selenium hydrides. Influence of trapping temperature, surface modification with noble metals - Ir, Pt, Rh, argon carrier gas flow rate, distance between the orifice of the injection capillary and the strip, sample volume and composition of the gaseous phase (argon-hydrogen) was investigated by atomic absorption spectrometry. In addition, analytical figures of merit (LOD, LOQ) were estimated. In contrast to As and Se, antimony was trapped efficiently only with bare molybdenum surface. Absence of hydrogen in the gaseous phase during antimony trapping does not play decisive role

  Byl navržen prototyp miniaturního kolekčního zařízení na bázi molybdenového pásku kombinovaného s miniaturním vodíkovým difúzním plamínkem. Byla uskutečněna komplementární studie chování antimonu ke zkoumání chování arsenu a selenu na tomto zařízení.S využitím atomové absorpční spektrometrie byl zkoumán vliv teploty záchytu, modifikace povrchu molybdenu Ir, Pr, Rh, průtoku nosného plynu, vzdálenosti otvoru injekční kapiláry od povrchu pásku, objemu vzorku a složení plynné fáze (argon-vodík). Dále byly odhadnuty důležité analytické parametry (mez detekce a mez kvantifikace) této techniky. Oproti As a Se byl antimon účinně zachycován jen holým, nemodifikovaným povrchem molybdenu. Absence vodíku v plynné fázi během záchytu nehraje podstatnou roli pro účinnost kolekce
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009609

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.