Počet záznamů: 1  

Entre transition et stéréotypes de genre : les femmes tchèques sur le marché du travail

 1. 1.
  0101657 - SOU-Z 20043129 RIV CZ fre J - Článek v odborném periodiku
  Křížková, Alena
  Entre transition et stéréotypes de genre : les femmes tchèques sur le marché du travail.
  [Between Transition and Gender Stereotypes: Czech Women on the Labor market.]
  Transition. Roč. 44, č. 1 (2004), s. 99-114. ISSN 1020-5470
  Grant CEP: GA AV ČR IAB7028201
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
  Klíčová slova: position of women on the labor market * gender pay gap * gender equality
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Le propos de cet article est de souligner les évolutions affectant la position des femmes sur le marché du travail et de distinguer les facteurs à lorigine de ces évolutions, dans le cadre de la transition tchèque, en particulier dans les années 1990. Les principaux facteurs en question sont ici la réforme économique, qui a conduit à négliger toute solution pratique aux inégalités économiques et de genre, la politique sociale de l´etat, largement déterminée par des stéréotypes de genre tout au long des années 1990 et les changements de valeurs intervenus dans la société, principalement du fait des changements dordre économique. Seront mises en exergue les inégalités de rémunération entre hommes et femmes et l´existence au travail de diverses stratégies de discrimination à l´égard des femmes.

  This article sets out to show how the position of women in the labour market, and the individual factors that influence their position, have changed over the course of the transformation of Czech society in the 1990s. The main factors affecting the position of Czech women in the labour market are economic reform and various aspects associated with the reform process, particularly the neglect to implement practical solutions to economic and gender inequalities, the state´s social policy, which throughout the 1990s was considerably influenced by gender stereotypes, and the value changes in society, resulting from the changes occurring in the economy. Particular focus is devoted to wage inequalities between men and women in the labour market, and a description is provided of the various strategies used to discriminate against women at work.

  Článek je zaměřen na zmapování změn, které proběhly v průběhu transformace české společnosti v 90. letech v oblasti pracovních pozic žen a individuálních faktorů, jež tyto pozice ovlivňují. Hlavními faktory ovlivňujícími pozici českých žen na pracovním trhu jsou ekonomické reformy a různé aspekty spojené s procesy reforem, zejména odmítnutí zahrnout praktická řešení ekonomických a genderových nerovností, dále státní sociální politika, která byla v 90. letech významně ovlivněna genderovými stereotypy, a konečně hodnotové změny ve společnosti vyplývající z ekonomických změn. Pozornost je zejména soustředěna na platové nerovnosti mezi muži a ženami na pracovním trhu a popis různých strategií diskriminujících ženy v práci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0009066

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.