Počet záznamů: 1  

Magnetic characteristics of ferrimagnetic microspheres prepared by dispersion polymerization

 1. 1.
  0101443 - UMCH-V 20043163 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Horák, Daniel - Lednický, František - Petrovský, Eduard - Kapička, Aleš
  Magnetic characteristics of ferrimagnetic microspheres prepared by dispersion polymerization.
  [Magnetické charakteristiky ferrimagnetických mikrokoulí připravených disperzní polymerizací.]
  Macromolecular Materials and Engineering. Roč. 289, č. 4 (2004), s. 341-348. ISSN 1438-7492. E-ISSN 1439-2054
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: colloids * core-shell polymers * hydrophilic polymers
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 1.452, rok: 2004

  A magnetite-based colloid was obtained by chemical co-precipitation of iron(II) and iron(III) salts in alkaline medium and stabilized with oleic acid. Magnetic micron-size poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA)-based latex particles of narrow size distribution were prepared by dispersion polymerization in toluene/2-methylpropan-1-ol in the presence of three kinds of ferrimagnetic nanoparticles: chromium dioxide, maghemite, and magnetite.

  Koloid založený na magnetitu byl získán chemickou koprecipitací solí železitých a železnatých v alkalickém prostředí a stabilizován kyselinou olejovou. Magnetické mikročástice poly(2-hydroxyethyl-methakrylátu s úzkou distribucí velikosti byly připraveny disperzní polymerizací v směsi toluen/2-methylpropan-1-ol za přítomnosti tří druhů ferrinomagnetických nanočástic: oxidu chromitého, maghemitu a magnetitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008871

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.