Počet záznamů: 1  

Adhesion promotion between a homopolymer probe and a glass substrate coated with a block copolymer monolayer

 1. 1.
  0101432 - UMCH-V 20043152 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Costa, A. C. - Chiche, A. - Vlček, Petr - Creton, C. - Composto, R. J.
  Adhesion promotion between a homopolymer probe and a glass substrate coated with a block copolymer monolayer.
  [Zvýšení adheze homopolymeru ke skleněnému povrchu pokrytému vrstvou blokového kopolymeru.]
  Polymer. Roč. 45, č. 3 (2004), s. 4445-4451. ISSN 0032-3861. E-ISSN 1873-2291
  Grant CEP: GA ČR GA203/01/0513
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: adhesion * block copolymer * entanglements
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.433, rok: 2004

  The adhesion between a homopolymer matrix and a diblock copolymer is shown to depend on the length of the non-adsorbing block that penetrates the matrix chains. The tack or short-time adhesion was measured using a probe-tack set-up consisting of a thick polystyrene, PS, adhesive layer with degree of polymerization 1923, brought into contact with a monolayer of poly(deuterated styrene-block-methyl methacrylate), dPS-b-PMMA, deposited on a glass substrate.

  Adheze mezi homopolymerní matricí a diblokovým kopolymerem závisí na délce neadsorbujjícího bloku, který penetruje mezi řetězce matrice. Přilnavost, neboli krátkodová adheze, byla měřena s použitím systému, sestávajícího z tlusté polystyrenové, PS, adhezní vrstvy se stupněm polymerizace 1923, přivedené do kontaktu s tenkou vrstvou kopolymeru poly(deuterovaný styren-block-methyl methakrylát), nanesené na skleněné podložce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000059

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.