Počet záznamů: 1  

CCSD(T) calculations of equilibrium geometries and spectroscopic constants for the diatomics S2, NF, NS, and their ions

 1. 1.
  0101431 - UMCH-V 20043151 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Czernek, Jiří - Živný, O.
  CCSD(T) calculations of equilibrium geometries and spectroscopic constants for the diatomics S2, NF, NS, and their ions.
  [CCSD(T) výpočty rovnovážných geometrií a spektroskopické konstanty pro dvojatomy S2, NF, NS.]
  Chemical Physics. Roč. 303, 1-2 (2004), s. 137-142. ISSN 0301-0104. E-ISSN 1873-4421
  Grant CEP: GA ČR GA102/02/1414; GA AV ČR KSK4050111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
  Klíčová slova: ab initio * CCSD(T) * biatomics
  Kód oboru RIV: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
  Impakt faktor: 2.316, rok: 2004

  To assist the modeling of the SF6 + N2 arc plasma, a sophisticated CCSD(T)/cc-pVQZ ab initio approach was used to obtain equilibrium geometries of S2, NF, NS, SF, F2 and their singly charged cations and anions, and the CCSD(T)/cc-pwCVXZ strategy was employed to estimate their energetic parameters at the complete basis set limit. The data obtained are highly accurate which warrants their use also as reliable estimates of unavailable experimental values.

  Modelování SF6 + N2 obloukové plasmy, sofistikovaný CCSD(T)/cc-pVQZ ab initio přístup byl použit pro získání rovnovážných geometrií S2NF, NS, SF, F2 a jejich jednou nabitých kationtů a aniontů a CCSD(T)/cc-pwCVXZ strategie byla užita pro odhad jejich energetických parametrů v limitu kompletní základní sady. Získaná data jsou vysoce přesná, což zaručuje jejich použití jako spolehlivý odhad nedostupných experimentálních dat.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008863

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.