Počet záznamů: 1  

Radiation in water-vortex stabilized electric arc-comparsion among different models

 1. 1.
  0101187 - UFP-V 20040046 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jeništa, Jiří - Bartlová, M. - Aubrecht, V.
  Radiation in water-vortex stabilized electric arc-comparsion among different models.
  [Záření v obloukovém výboji se stabilizací vodním vírem – porovnání různých radiačních modelů.]
  High Temperature Materials and Processes. Roč. 8, č. 2 (2004), s. 195-206. ISSN 1093-3611.
  [E-MRS 2004 Spring Meeting(TPP8 Thermal Plasma Processes). Strasburg, 24.05.2004-28.05.2004]
  Grant CEP: GA ČR GA202/02/1027
  Klíčová slova: arc, divergence of radiation flux, partial characteristics, radiation model, reabsorption
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 0.194, rok: 2004

  The present paper deals with numerical modelling of electric arc stabilized by water vortex. Two-dimensional axisymmetric model includes the arc discharge area between the cathode and the outlet nozzle of the water plasma torch. Thermal, electrical and fluid-dynamic characteristics as well as power losses of such arc has been studied for the range of currents 150-600 A and three different radiation models (net emission coefficient, net emission approach with reabsorption, partial characteristics). It was proved that the amount of energy losses transferred radially from the arc by conduction and radiation range between 70 and 35 % of the input power. Temperature and velocity fields within the discharge are close to each other for the partial characteristics model and for the net emission model with zero reabsorption of radiation. Calculations carried out by the partial characteristics method showed that reabsorption of radiation in arc fringes reaches about 26 % for the studied range of currents.

  Předložená práce se zabývá numerickým modelováním obloukového výboje se stabilizací výboje vodním vírem. Dvojrozměrný osově symetrický model zahrnuje výbojovou oblast mezi katodou a výstupní tryskou vodního výboje. Tepelné, elektrické a fluidně-dynamické charakteristiky, a také výkonové ztráty tohoto výboje jsou studovány pro proudy 150-600 A a tři různé radiační modely (net emisní koeficienty, net emisní koeficienty s reabsorpcí, parciální charakteristiky). Ukázalo se, že radiální energetické ztráty kondukcí a zářením činí 35 až 70 % příkonu. Teplotní a rychlostní pole se dobře shodují pro metodu parciálních charakteristik a net emisních koeficientů s nulovou reabsorpcí záření. Výpočty provedené metodou parciálních charakteristik ukazují, že reabsorpce záření v okrajových částech oblouku dosahuje 26 % celkového radiačního toku v rozsahu studovaných proudů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008635

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.