Počet záznamů: 1  

Structure and Hydrogen Bonding of 2-aminopyridine·(H2O)n (n=1,2) Studied by Infrared Ion Depletion Spectroscopy

 1. 1.
  0101140 - UFCH-W 20040150 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Wu, R. - Nachtigall, Petr - Brutschy, B.
  Structure and Hydrogen Bonding of 2-aminopyridine·(H2O)n (n=1,2) Studied by Infrared Ion Depletion Spectroscopy.
  [Studium struktury a vodíkové vazby 2-aminopyridin. (H2O)n (n= 1,2) infračervenou spektroskopií úbytku iontů.]
  Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 6, č. 3 (2004), s. 515-521. ISSN 1463-9076. E-ISSN 1463-9084
  Grant CEP: GA MŠk LN00A032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: hydrogen bonding * electronic and vibrational spectra * spectroscopy
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.076, rok: 2004

  The electronic and vibrational spectra of the clusters of 2-aminopyridine (2AP) with one and two water molecules have been measured by using resonant two-photon ionization (R2PI) and IR-UV ion depletion spectroscopy (IR/R2PI). Under microhydration the aromatic nitrogen forms a very strong H-bond with water. The H-bonded OH stretching vibrations for 2AP.DOT.H2O and 2AP.DOT.(H2O)2 exhibit a red shift of 254 and 413 cm-1, respectively, relative to the symmetric stretching vibration of free water. In addition water forms a H-bond with the amino group, resulting in a cyclic structure for both clusters. Due to a reduced geometric strain, two water molecules exhibit stronger H-bonds. These results are well supported by calculations on the density functional theory level.

  Elektronická a vibrační spektra klastrů 2-aminopyridinu (2AP) s jednou nebo s dvěma molekulami vody, byla měřena za použití resonanční dvoufotonové ionizace (R2PI) a IR prodisoační spektroskopie(IR/R2PI). Při mikrohydrataci tvoří aromatický dusík s vodou velmi silnou vodíkovou vazbu. Valenční vibrace vodíkové vazby OH skupiny v 2AP.H2O a AP. (H2O)2 vykazují červený posun 254 respi 413 cm-1, vzhledem k symetrické valenční vibraci volné molekuly vody. Navíc voda vytváří vodíkovou vazbu s aminoskupinou vedoucí k cyklické struktuře obou klastrů. Následkem zmenšeného geometrického pnutí však klastr 2AP.(H2O)2 vykazuje podstatně silnější H- vazby oproti klastru 2AP.H2O. Dále jsou uváděny výsledky výpočtů metodou funkcionálu hustoty a perturbační metodou. Tyto výsledky jsou v dobré shodě s experimentálními daty a poskytují další poznatky o struktuře a energetice mikrohydratované molekuly.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008598

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.