Počet záznamů: 1  

Room-Temperature Synthesis of Carbonaceous Films of Defined Thickness

 1. 1.
  0101135 - UFCH-W 20040145 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kavan, Ladislav - Micka, Karel - Hlavatý, Jaromír
  Room-Temperature Synthesis of Carbonaceous Films of Defined Thickness.
  [Příprava uhlíkových filmů definované tloušťky při pokojové teplotě.]
  Chemistry of Materials. Roč. 16, - (2004), s. 4043-4049. ISSN 0897-4756. E-ISSN 1520-5002
  Grant CEP: GA AV ČR IAA4040306; GA AV ČR KSK4040110
  Klíčová slova: carbonaceous films * liquid amalgam * alkali metal
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.103, rok: 2004

  Thin carbonaceous films were prepared on top of liquid amalgam of alkali metal (Li, Na, K) from gaseous perfluorocyclopentene, perfluorodecalin, perfluoronaphthalene, perfluorobenzene, perfluoro-2-butyne, perfluorohexane, perfluorobiphenyl, perfluorocyclobutane, perfluorocyclohexane, perfluoropyridine, perfluorobenzonitrile, and cyanuric fluoride. All the mentioned precursors are quantitatively dehalogenated by the alkali metal amalgam to give a composite film containing n-doped carbon with the interspersed alkali metal fluoride. The carbonaceous products from perfluoropyridine and cyanuric fluoride contain nitrogen, while the N/C proportion is identical to that in the precursor. The kinetics of film growth was rationalized in terms of the electrochemical process in short-circuited corrosion cell. The presented mechanism of film growth at the gas/liquid interface upgrades the previously suggested model of carbonization of solid fluoropolymers by alkali metal amalgams.

  Tenké uhlíkové filmy byly připraveny na povrchu kapalných amalgamů alkalických kovů (Li, Na, K) z plynného perfluorocyklopentenu, perfluorodekalinu, perfluoronaftalenu, perfluorobenzenu, perfluoro-2-butynu, perfluorohexanu, perfluorobifenylu, perfluorocyklobutanu, perfluorocyklohexanu, perfluoropyridinu, perfluorobenzonitrilu, and kyanurfluoridu. Všechny zmíněné prekursory jsou kvantnitativně karbonizovatelné amalgamy alkalických kovů na kompozitní film obsahující n-dopovaný uhlík ve směsi s fluoridem alkalického kovu. Uhlíkaté materiálu z perfluoropyridinu a kyanurfluoridu obsahují dusík v množství, které odpovídá obsahu dusíku v prekursoru. Kinetika reakce růstu filmu byla objasněna v rámci elektrochemického korozního modelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008593

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.