Počet záznamů: 1  

Angle Resolved X-ray Photoelectron Spectroscopy Study of Au Deposited on Pt and Re Surfaces

 1. 1.
  0101118 - UFCH-W 20040126 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bastl, Zdeněk - Pick, Štěpán
  Angle Resolved X-ray Photoelectron Spectroscopy Study of Au Deposited on Pt and Re Surfaces.
  [Studium Au deponovaného na Pt a Re površích metodou úhlově rozlišené fotoelektronové spektroskopie s excitací X-zářením.]
  Surface Science. 566-568, - (2004), s. 832-836. ISSN 0039-6028. E-ISSN 1879-2758
  Grant CEP: GA AV ČR KSK4040110
  Klíčová slova: photoelectron spectroscopy * metal-metal interfaces * gold and platinum
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.168, rok: 2004

  The growth of Au on Pt and Re sputtered and annealed surfaces was investigated by angle resolved XPS method. The shifts of Au 4f core electron binding energy were negative for Au deposited on Pt and higher in magnitude than positive shifts observed for Au on Re. The shifts did not depend on the structure of the Pt substrate surface but were affected by structure of the Re surface. More than 5 equivalent monolayers of Au on Pt were required to obtain bulk-like spectra while 2 monolayers were sufficient for Au/Re. The results suggested formation of several monolayers thick interface Au-Pt alloy in contrast to abrupt Au/Re interface. The measured trends in Au 4f core level shifts were reproduced by those calculated using local density functional method within the initial state approximation.

  Metodou XPS s úhlovým rozlišením byl studován růst Au na iontově leptaných a anelovaných površích Pt a Re. Pro Au deponované na povrchu Pt byly nalezeny záporné posuny elektronů Au 4f vnitřních hladin narozdíl od Re, kde jsou tyto posuny malé a kladné. Zmíněné posuny nezávisí na struktuře povrchu Pt avšak jsou ovlivněny strukturou povrchu Re. Výsledky ukázaly, že v mezifází Au-Pt vzniká slitina o tlouštce několika monovrstev zatímco mezifází Au/Re je ostré. Zjištěné trendy posunů vnitřních hladin Au 4f byly reprodukovány výpočty metodou lokálního funkcionálu hustoty v aproximaci počátečního stavu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008581

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.