Počet záznamů: 1  

Mechanism and Product Characterization from the Electroreduction of Heterodinuclear Complexes [(C5Me5)ClM(.mu. - L)Re(CO)3X](PF6), M = Rh or Ir, L = 2,2''-azobispyridine or 2,2''-azobis(5-chloropyrimidine), X = Halide

 1. 1.
  0101105 - UFCH-W 20040111 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Frantz, S. - Weber, M. - Scheiring, T. - Fiedler, Jan - Duboc, C. - Kaim, W.
  Mechanism and Product Characterization from the Electroreduction of Heterodinuclear Complexes [(C5Me5)ClM(.mu. - L)Re(CO)3X](PF6), M = Rh or Ir, L = 2,2''-azobispyridine or 2,2''-azobis(5-chloropyrimidine), X = Halide.
  [Mechanismus a charakterizace produktu elektroredukce heterodinuclearních komplexů [(C5Me5)ClM(.mu. - L)R e(CO)3X](PF6), M = Rh nebo Ir, L = 2,2''-azobispyridin nebo 2,2''-azobis(5-chloropyrimidin), X = Halogenid.]
  Inorganica chimica acta. Roč. 357, - (2004), s. 2905-2914. ISSN 0020-1693. E-ISSN 1873-3255
  Grant CEP: GA MŠk OC D14.20; GA MŠk OC D15.10
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: electrochemistry * High frequency * EPR spectroscopy
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 1.554, rok: 2004

  The title compounds are easily reduced to paramagnetic neutral species [(C5Me5)ClM(.mu.-L)Re(CO)3X], which were characterized as complexes of L-. On further electron addition the M-bound chloride is dissociated slowly to yield [(C5Me5)M(.mu.-L)Re(CO)3X], distinguished by intense low-energy charge transfer bands. Addition of a third electron causes this band to shift and diminish in intensity. Cyclic voltammetry, UV-Vis-NIR and IR spectroelectrochemistry as well as EPR at 9.5 and 285 GHz were used to establish the (E, EC, E) process sequence of electroreduction and to identify the products. The significance of these results for potential applications in catalysis is discussed.

  Titulní sloučeniny jsou snadno redukovatelné na paramagnetické neutrální částice [(C5Me5)ClM(.mu.-L)Re(CO)3X], které byly chacterizovány jako komplexy L-. Po přidání dalšího elektronu se pomalu štěpí chlorid z kovu za vzniku [(C5Me5)M(.mu.-L)Re(CO)3X], jenž se vyznačuje intenzivním nízkoenergetickým pásem přenosu náboje. Přidání třetího elektronu způsobuje posun tohoto pásu a snížení intenzity. Cyklická voltametrie, UV-VIS-NIR a IR spektroelektrochemie stejně jako EPR při 9.5 a 285 GHZ byly použity ke studiu redukční sekvence (E, EC, E) a identifikaci produktů. Význam těchto výsledky pro potenciální aplikace v katalýze je diskutován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008569

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.