Počet záznamů: 1  

On the Role of Zeolite Structure and Acidity in Toluene Acylation with Isobutyric Acid Derivatives

 1. 1.
  0101103 - UFCH-W 20040109 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Klisáková, Jana - Červený, L. - Čejka, Jiří
  On the Role of Zeolite Structure and Acidity in Toluene Acylation with Isobutyric Acid Derivatives.
  [Vliv struktury různých typů zeolitů a jejich kyselosti na acylaci toluenu deriváty isobutyrové kyseliny.]
  Applied Catalysis A - General. Roč. 272, č. 1 (2004), s. 79-86. ISSN 0926-860X. E-ISSN 1873-3875
  Grant CEP: GA ČR GA203/03/0804; GA AV ČR KJB4040402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: toluene acylation * isopropyltolyl ketone * zeolite catalysts
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.378, rok: 2004

  Zeolite catalysts of various structures and type and concentration of acid sites were investigated in a liquid phase acylation of toluene with derivatives of isobutyric acid. The highest conversions of isobutyryl chloride or isobutyric anhydride were obtained over three-dimensional large pore zeolite Beta and zeolite Y possessing medium concentration of acid sites. In general, the conversion of acylating agents increases with increasing pore size diameter and dimensionality of the channel system. Large-pore zeolites with three-dimensional channel system enable easier desorption and transport of bulky isopropyltolyl ketone. The activity of the zeolites used can be also controlled by tailoring their hydrophobic/hydrophilic properties. The higher initial rate of toluene acylation with isobutyric anhydride compared to isobutyryl chloride was found. However, only one possible acylating group of isobutyric anhydride is used for acylation reaction.

  Katalytická aktivita zeolitů různých strukturních typů s rozdílnou koncentrací kyselých center byla studována na acylační reakci toluenu. Acylace toluenu s deriváty isobutyrové kyseliny probíhala v kapalné fázi. Nejvyšší konverze isobutyryl chloridu nebo anhydridu kyseliny isobutyrové bylo dosaženo na zeolitu beta a zeolitu Y se střední koncentrací kyselých center. Obecně konverze acylačních činidel roste s rostoucím rozměrem pórů zeolitů a dimenzí kanálového systému. Širokoporézní zeolity s trojrozměrnou kanálovou strukturou umožňují snadnější desorpci a transport rozměrného isopropyltolyl ketonu. Bylo zjištěno, že vyšší počáteční rychlosti acylace je dosaženo s anhydridem kyseliny isobutyrové.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0000030

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.