Počet záznamů: 1  

Synthesis and Characterization of Colloidal MCM-41

 1. 1.
  0101094 - UFCH-W 20040098 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Rathouský, Jiří - Zukalová, Markéta - Kooyman, P. J. - Zukal, Arnošt
  Synthesis and Characterization of Colloidal MCM-41.
  [Syntéza a charakterizace koloidního MCM-41.]
  Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects. Roč. 241, - (2004), s. 81-86. ISSN 0927-7757. E-ISSN 1873-4359
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: colloidal MCM-41 * homogeneous precipitation * salt effect in the synthesis
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.513, rok: 2004

  A procedure was developed which enables to obtain a mesoporous molecular sieve with uniform particles whose size ranges from 100 nm to 1 µm. It is based on the precipitation from a homogeneous water solution of sodium metasilicate and cationic surfactant due to acidification achieved by the hydrolysis of an acetate. By varying the decisive processing parameters, viz. the reaction temperature and the concentration of salts, particle size can be changed continuously without deteriorating the mesopore structure or changing their size. The decrease in particle size causes the conversion of the originally internal surface to external one with accompanying decrease in mesopore volume.

  Byla vyvinuta procedura, která umožňuje získat mesoporézní molekulové síto s uniformními částicemi, jejichž velikost sahá od 100 nm do 1 mikrometru. Je založena na precipitaci z homogenního vodného roztoku metasilikátu sodného a kationického surfaktantu pomocí acidifikace dosažené hydrolýzou esteru kyseliny octové. Změnou rozhodujících procesních parametrů, zejména reakční teploty a koncentrace solí, může být velikost částic spojitě měněna bez zhoršení mesoporézní struktury a beze změny velikosti mezopórů. Pokles velikosti částic způsobuje konverzi původně vnitřního povrchu na externí s doprovodným poklesem objemu mesopórů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008561

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.