Počet záznamů: 1  

Structural Characterization of Micellar Aggregates in Sodium Dodecyl Sulfate/Aluminum Nitrate/Urea/Water System in the Synthesis of Mesoporous Alumina

 1. 1.
  0101082 - UFCH-W 20040085 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Caragheorgheopol, A. - Caldararu, H. - Vasilescu, M. - Khan, A. - Angelescu, D. - Žilková, Naděžda - Čejka, Jiří
  Structural Characterization of Micellar Aggregates in Sodium Dodecyl Sulfate/Aluminum Nitrate/Urea/Water System in the Synthesis of Mesoporous Alumina.
  [Strukturní charakterizace micelárních agregátů v systému dodecylsulfát/dusičnan hlinitý/močovina/voda při syntéze mezoporézní aluminy.]
  Journal of Physical Chemistry. B. Roč. 108, - (2004), s. 7735-7743. ISSN 1089-5647
  Grant ostatní: MER(RO) 8/2001; NATO Science for Peace and Eur. Union(XE) Sfp-974217
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
  Klíčová slova: mesoporous alumina * nitrate * water system
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.679, rok: 2003

  The mechanism of templated synthesis of ordered mesoporous alumina according to the recipe proposed by Yada et al. (M. Yada, M. Machida, T. Kijima, Chem. Commun. 1996, 769) using sodium dodecylsulfate (SDS) as template, has been investigated by NMR self-diffusion and spin and fluorescence probe techniques. In the precursor solutions urea was found to produce a substantial shortening of the long entangled cylindrical aggregates characteristic of the SDS micellar solutions with aluminum salt in large excess. The formation of mesostructured hexagonal alumina was followed using spin probes incorporated in the SDS aggregates. No structural changes were observed during urea hydrolysis, before the onset of the precipitation. In the precipitate, the presence of the surfactant template is demonstrated as well as its interaction with the aluminum species. Time evolution of this interaction is also observed. Finally, the influence of the composition of the precursor system.

  Mechanismus syntézy uspořádané mezoporézní aluminy navržené Yadou a kolektivem (sodiumdodecyl sulfát (SDS) byl použit jako templát) byl studován pomocí NMR difuzní, spinové a fluorescenční testovací techniky. Pokud byla použita močovina jako prekurzor docházelo ke značnému zkrácení dlouhých klubkovitých cylindrických agregátů, které jsou charakteristické pro SDS micelární roztoky s přebytkem soli hliníku. Vznik hexagonální aluminy byl sledován pomocí spinové techniky. Nebyly pozorovány žádné strukturní změny během hydrolýzy močoviny, před tím, než došlo ke srážení. Ve sraženině byl nalezen templát SDS a bylo zjištěno, že templát reaguje s hlinitanovými částicemi. Na základě analogie s vytvářením sraženiny z hexagonálních krystalů Al-DS v třísložkovém SDS/Al(NO3)3/H2O systému byl navržen model srážení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0008549

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.